rpmsSME INFORMA

 

 

COMUNICAT TRISINDICAL REUNIÓ REGIONAL RPMS

 

 

El dia 6 d’octubre de 2016, els representants de la Trisindical, van mantenir la reunió regional amb els responsables d’administració, l’Intendent i la Comissaria de la RPMS.
– A l’ABP d’Esplugues de Llobregat, en el servei relacionat amb la custòdia de detinguts als Jutjats de Guàrdia d’aquesta localitat, es troben mal condicionats. El lloc destinat a fer la custòdia dels detinguts a dintre del jutjat, es troba en unes condicions precàries, tant per als detinguts com pels agents. Moltes vegades el detingut passa moltes hores en aquest lloc en espera de passar a disposició del Jutjat. Es podria fer un protocol d’actuació coordinada entre jutjats i Comissaria i quan ja sigui factible la presentació dels detinguts davant el jutge, portar-los directament i aprofitant així la zona de custòdia de la comissaria.

 

 

La resposta rebuda és que es posaran en contacte amb la Cap de l’ABP, per intentar que es faci un protocol d’actuació amb la col·laboració dels jutjats per donar una sortida adient per a totes les parts implicades.

 

 

– Per quin motiu no es va activar correctament el protocol de malalties infeccioses al cas puntual que es va produir en un lloc de treball d’aquesta Regió Policial? Va haver-hi una dilació i desinformació extrema envers aquest fet i van ser els mateixos agents els que van haver de buscar una solució per aquesta situació.

 

 

La resposta rebuda és que, sí que es va activar correctament el protocol, es va activar parcialment perquè part del protocol no tenia gaire sentit activar-lo, donat que l’afectat ja havia posat en alerta els seus companys i aquests havien portat a terme les accions preventives establertes. Que aquest cas va ser molt atípic i es va donar avis immediatament a vigilància de la salut. Aquest cas ja està solucionat.

 

 

Manca d’efectius al grup d’investigació de l’ABP de l’Hospitalet de Llobregat. La manca d’efectius impossibilita moltes vegades poder fer serveis operatius, com vigilàncies, seguiments; es troben moltes vegades encapsulats només en tasques administratives pels diferents jutjats.

 

 

La resposta rebuda és que la cobertura i ocupació dels llocs de treball en aquesta Unitat d’Investigació és la correcta i la RLT s’ha millorat.

 

 

-Hi ha alguna novetat envers el possible tancament de la Sala de Comandament Regional motivat pel projecte d’unificació de totes les Sales?

 

 

La resposta rebuda és que fa anys es va parlar al Departament d’Interior de la possibilitat d’unificar totes les Sales de Comandament en tres úniques ubicacions. Que actualment no hi ha cap projecte en marxa per aquest afer i no es preveu que a curt-mig termini s’engegui.
Manca de personal a la Sala, on els agents han de portar moltes conferències a l’hora.
La resposta rebuda és que hi ha un estudi que avala el bon funcionament de la Sala RPMS, relacionat amb els canvis que s’han portat a terme. Que han parlat amb responsables de diferents unitats i aquest han indicat la millora en el servei que dóna la Sala.
Afegeixen que al mes de Novembre entraran en funcionament les 138 tablets i que amb aquests dispositius es preveu que baixi el volum de consultes que havien de realitzar els operadors de la Sala.

 

 

-Es demana si els serveis jurídics de la Generalitat donen servei a reclamacions en l’àmbit civil efectuades pels agents, en fets ocorreguts durant la realització del servei.
La resposta rebuda és que els agents que es trobin en aquestes situacions poden demanar una consulta inicial d’assessorament als serveis jurídics de la Generalitat per a què s’estudiï el seu cas. Però que normalment la defensa en aquests casos la realitzen advocats privats que treballen a comissió o els advocats dels sindicats als quals estan afiliats els afectats.
Tancament per obres dels vestuaris del personal femení a la CD de Viladecans, fa molt de temps que no es poden fer-se servir i això provoca incomoditats a les companyes afectades.
La resposta és que hi ha un pressupost de reparació força alt i que això comporta un tràmit administratiu llarg. Es comprometen a fer un seguiment d’aquesta incidència.
Altres temes tractats:
-Resposta a l’envelliment dels components del CME, quines mesures prenen en l’àmbit regional per minimitzar els efectes que aquesta situació provoca?
La resposta que ens han donat és que de moment tracten cas per cas, quan tenen una persona que demana un tracte especial amb motiu de la seva edat, normalment es busca un lloc de treball a la seva comissaria o a la Regió que s’adapti a les seves necessitats. Però la comissària opina que cal una regulació global d’aquesta situació i d’altres a les que van fent front, per exemple les adaptacions de lloc de treball per companys i companyes amb sentències de regulació de la cura dels fills menors d’edat, sovint incompatibles amb els torns de treball actuals, que els hi fa difícil poder conciliar la vida laboral i la familiar amb els termes establerts per sentència judicial.
Des de la TRISINDICAL volem fer especial èmfasis que es comuniqui al servei d’Administració tot allò que no funcioni, i que es faci un seguiment per saber si la notificació ha arribat correctament al cap d’administració de la RPMS. Sovint som els sindicats els que alertem de desperfectes i aquest no és el procediment correcte.
-El cobrament en concepte d’eleccions només el gaudeixen els efectius que treballen exclusivament per cobrir tasca electoral, no hi tenen dret els agents que substitueixen a agents en torn rutinari o que els criden per altres tasques.
Formadors de l’ARRO, és cert que hi ha força formadors, però realitzen molt bona tasca i actualment s’estan convertint en un referent, aquest aspecte va en detriment dels efectius disponibles, però es considera major el guany que el perjudici.

 

 

>>Llegeix el comunicat en pdf