rpmb

El dia 21 d’octubre la trisindical vam mantenir la reunió regional amb els comandaments de la RPMB.
Les qüestions tractades han estat:


Uniformitat i armilles

 

Actualment s’han repartit 2895 armilles i 2286 fundes d’armilles; guants anti-tall 2355.


Efectius a la Regió

 

S’han perdut 56 agents més en els últims moviments de diferents oferiments, 25 dels quals pertanyien a l’ARIACD, recuperant una part amb la redistribució d’efectius a la Regió de les diferents ABP’s de Barcelona, normalment les comissaries més grans. Es pretén fer un oferiment a tot el territori per poder cobrir aquesta mancança. Tothom està en dèficit, ja veurem com va el tema.

 

Places de segona activitat

 

A la regió hi ha 20 efectius ocupant aquestes places, 10 per edat i 10 per raons físiques, repartides per diferents destinacions.
Eximent nit 55 anys

 

Segons la Regió, no hi ha peticions d’aquest àmbit en els serveis, els efectius en aquesta franja d’edat, normalment es faciliten els horaris que no fan nits, i amb la normativa actual, no varia massa la situació.
Sobre les franges d’edat, hi ha serveis més afectats, com l’ARSET, a on hi ha una franja d’edat més elevada, aquestes unitats tenen la peculiaritat que les places que han pogut cobrir aquesta necessitat per ara, ja veurem fins a on es podrà mantenir a mesura que passin els anys.

 

Pel que fa a la resta de destinacions, aquesta qüestió té menys incidència, però, més tard o mes d’hora també acabarà afectant.


Permisos d’AP

 

A causa de la manca d’efectius en general a tota la Regió, trobem denegacions sistemàtiques d’aquests permisos, amb la situació de l’ARIC actualment, això passarà segur, demanem que es flexibilitzi aquesta situació, ja que s’apropen els torns de Nadal.

Sobre això us demanem que feu per escrit totes les sol·licituds perquè així constin coma a denegats i poder reclamar, en cas de denegacions sistemàtiques.
Sala Regional (carrer Lleida)

 

Se’ns informa que s’està fent un seguiment de l’estat de salut de tot el personal del CME que ha estat treballant en aquesta sala per detectar si hi ha casos en referència a la problemàtica detectada en aquest espai de treball.

 

El dia 18 va haver-hi la inspecció per fer les mesuraments, de les que encara no tenen els resultats, i sobre el canvi d’ubicació d’aquesta sala, hi ha una comissió on s’està tractant.
Hores extres

 

Sobre el poc accés a hores de POEA per part de la intermèdia, la Regió insisteix que aquestes hores són pels serveis de seguretat ciutadana, això no vol dir que els efectius de l’escala intermèdia puguin arribar a fer si es donen les circumstàncies efectives per fer-ho, tant com altres unitats de les ABP’s, com serien les UI’s.

Armes llargues

 

Com que es fan servir les armes llargues de les diferents ABP’s pels serveis que fan els GUILLES, es demana que es minimitzi aquesta situació per no deixar l’ABP sense aquest estri de seguretat.

Qüestions pendents:

 

-Cadires menjadors, fins finals de novembre no hi haurà novetats al respecte.
-Alarmes incendi, ja es tenen els informes al respecte pel qual es procedirà a estudiar-ho per proposar un pressupost.
-Càmeres exteriors de les comissaries, s’iniciaria la millora de la qualitat a l’edifici de Les Corts, sense tenir dates concretes.

 

– OAC Plaça Catalunya, El projecte de la peixera queda pendent, es tenen converses amb TMB per iniciar les millores en aquest espai, tot i el conveni pendent amb TMB.
– Reposició de vestuari, ara per ara se seguirà demanant nota informativa, ja que és la manera de tenir un control més exhaustiu de la situació.
– Porta accés Gràcia, es demana que aquesta porta pugui ser amb accés restringit a través d’un polsador, tot i que és sortida d’emergència, del que ens diuen que no tenen coneixement de la seva viabilitat, i que es farà la consulta al respecte.
– S’estan fent seguiments de totes les intervencions on hi ha atemptats al personal del CME, per evitar disfuncions en les peticions d’indemnitzacions.

 

 >>Llegeix el comunicat en pdf