unitatsinvestigacioASSUMPTE: Concursos especialitat investigació

Sr. Albert Batlle i Bastardes
Director General de la Policia
Senyor,
Ja fa anys que patim una manca d’efectius endèmica, les noves promocions d’agents es posposen, l’escala de comandament es reforça però on queden les especialitats?
Per a Trànsit ja s’ha dissenyat un nou model –aplicable d’aquí a 10 o 15 anys- per reduir sectors i efectius arreu del territori però i als diferents serveis d’investigació? Es pot permetre que agents sense formació en Policia Judicial,  sense haver passat un concurs oposició específic o fins i tot sense plaça a l’ABP o la Regió puguin ocupar aquestes places?

Des del SME proposem que quan es faci un concurs oposició, els aspirants que aprovin els exàmens corresponents als temaris i no guanyin plaça, passin a formar part d’una llista de reserva –tal i com passa a Justícia, Sanitat, Educació, etc. I es deixin de realitzar designacions arbitràries, a dit, sense raonament i vulnerant els criteris de mèrits, capacitat i antiguitat que han de regir l’ocupació de places a l’Administració, cosa que estalviaria diners i escurçaria els temps per cobrir les vacants sofertes.

Es del tot incomprensible que agents amb plaça guanyada per concurs oposició hagin de veure com es realitzen comissions de servei operatives a agents que no tenen ni la formació ni estan habilitats per ocupar un lloc de treball a l’especialitat d’Investigació com a Policia Judicial.

La nostra proposta es que es dimensionin els serveis d’Investigació a les necessitats reals, que els agents que fan funcions dins les Unitats d’investigació  tinguin la formació específica i es deixi de cobrir places a les Unitats d’Investigació sense respectar uns requisits que a d’altres si se’ls hi exigeixen.

Des del SME volem que es posi ordre d’una vegada per totes. Volem que s’ofereixin a concurs les places definitives als llocs on es realitzen comissions de servei operatives, i si donat el cas, no es creen places, els agents que tinguin una plaça en propietat en primer terme, o bé tinguin el curs per poder optar a aquesta plaça o en última instància, hagin aprovat les proves de temari durant el concurs oposició, puguin optar a aquestes places. Es habitual veure com cada cop surten menys places a concurs, i un cop ocupades, surtin oferiments i es facin malabarismes per tal de dotar de mes efectius a unes unitats ja de per si exprimides i que se’ls hi dona mes càrrega de feina, competències i serveis regionals.
Per tot l’exposat li demanem que doni les instruccions que cregui convenients per tal que sigui tinguda en compte la nostra proposta.

 

 

 

>>Llegeix el comunicat en pdf