rppoREUNIÓ REGIÓ POLICIAL PIRINEU 8 DE NOVEMBRE DE 2016.
QÜESTIONS COMUNS A TOTES LES COMISSARIES


– SITUACIÓ I NOMBRE ACTUAL EFECTIUS REGIONALS DESPRÉS RESOLUCIÓ CONCURSOS.
Ens exposen que sols poden donar el nombre d’efectius en la seva totalitat i no per comissaries. Manifesten que la cobertura actual es troba en 400 efectius, i la RPPO en disposa actualment de 402 (no es comptabilitzen DAIC, Informació… amb els quals el nombre se situaria entorn dels 450) “Sorprèn però, quan en l’última reunió regional de 28 abril d’aquest any, ens van donar les cobertures d’efectius desglossades per comissaries i ara no”.


– ACTUALITAT HORES EXTRES A LA RPPO. VALORAR OPCIÓ APLICAR/INCREMENTAR AQUESTES HORES. MANCA EFECTIUS.
Se’ns informa de l’inici el primer cap de setmana de desembre d’un dispositiu POEA de caràcter mensual en serveis destinats a Baqueira i la Molina. Aquest dispositiu comptarà amb 600 hores destinades entre els dos serveis esmentats. Des de la Trisindical s’exposa la possibilitat que atenent a les mancances d’efectius en general, supòsits com els punts d’informació que es realitzen a les entrades del túnel de Vielha puguin encabir-se mitjançant aquests serveis amb hores extres. Des de RPPO se’ns informa que aquesta possibilitat no es veu factible a la qual cosa insistim en els possibles futurs problemes que hi haurà en aquest servei atenent als escassos recursos humans de les comissaries afectades.
– PREVISIÓ ARRIBADA PDA’S/TABLETS PELS VEHICLES A LA RPPO. METODOLOGIA I TIPOLOGIA DE FORMACIÓ QUE ES DONARÀ/S’HA DONAT ALS EFECTIUS. Aquestes ja han arribat i dia 15 d’aquest mes començaran a ser utilitzades. La formació va ser la que es va determinar des de serveis centrals, essent caps de torn i alguns efectius concrets els qui van rebre aquesta formació per posteriorment donar-ne trasllat a la resta.
– ESTAT ACTUAL LLIURAMENT ARMILLES, GUANTS, ETC. PERCENTATGE NOMBRE QUE NO DISPOSEN DE L’ARMILLA PROTECTORA. MENCIÓ TAMBÉ AL % DE LLIURAMENT DE LA DEFENSA EXTENSIBLE I L’ABAST DE LES DEFICIÈNCIES D’AQUESTA. Administració informa que més del 85% d’armilles han estat entregades. A Sort, Tremp, Pont de Suert i Puigcerdà tothom en disposa, mentre que a Vielha i La Seu d’Urgell queda alguna unitat i talla especial. Respecte a la defensa quasi la totalitat dels efectius en disposen i diuen ser coneixedors de les deficiències d’aquesta.

 

 

– EMMAGATZEMATGE DE SUBSTÀNCIES. METODOLOGIA ACTUAL A LA RPPO. Actualment petites substàncies són dipositades al búnquer i les quantitats més grans en sacs als pàrquings. En un futur pròxim, hi ha gestionats contenidors amb el Consell Comarcal per deixar-los fora de les comissaries i poder dipositar allà les substàncies. Fan menció que en alguna comissaria de la RPPO ja disposen d’aquests contenidors.
– MINORACIÓ DELS EFECTIUS EN TORN NIT. CONEIXEMENT DEL % D’EFECTIUS DE REGIM DE TORNS QUE NO PODEN DESENVOLUPAR LA SEVA ACTIVITAT EN AQUESTA FRANJA HORÀRIA. POSSIBLES PERCENTATGES MÉS ELEVATS EN ALGUNA COMISSARIA DE LA REGIÓ. RECERCA DE POSSIBLES SOLUCIONS. Avui dia el percentatge d’efectius que no fan nits per alguna prescripció mèdica se situa al voltant del 2,6%. El nombre total és d’11, situant-se en 7 a Puigcerdà, 3 a la Seu d’Urgell i 1 a Sort, sense cap cas actualment en la resta de comissaries de la regió. En aquest aspecte en l’àmbit regional no es preveu cap tipus de canvi ni similar.
– ROBA HIVERN. SITUACIÓ ACTUAL, ESTOCS, POSSIBLES DÈFICITS
Ens informen que actualment les demandes van arribant en temps prudencial i tret d’alguna excepció no hi ha dèficit i manca de lliurament de material en l’actualitat. A la vegada, en aquest punt les organitzacions sindicals presents fem esment que cal urgentment adequar a les especificitats del Pirineu el tipus i quantitat d’uniformitat a assignar. En aquest aspecte i davant les dificultats que els sindicats ens trobem com que no som partícips en la comissió de vestuari, exposem que tant des d’Administració com des dels alts comandaments regionals, cal que també es peticioni més i millor uniformitat per regions de fred com és el Pirineu.
– RECORDATORI DE COMUNICAT INTERN DEL DIRECTOR GRAL. DE POLICIA DE L’OBLIGACIÓ DE PUBLICAR ELS PUNTS DELS AP’S. Es fa avinent als caps regionals que alguna comissaria encara no ha publicat les puntuacions dels agents en els cicles dels AP’s. Alguna altra comissaria com Puigcerdà ho ha publicat a posteriori a l’entrega dels punts a tractar per aquesta part en la reunió regional i abans de la realització d’aquesta reunió.
PONT DE SUERT


– VESTIDORS FEMENINS. SITUACIÓ ACTUAL OBRES I PREVISIÓ APROXIMADA DE DURADA.
Les obres es van iniciar farà uns 10 o 12 dies i es preveu que la finalització d’aquesta reforma estarà acabada al voltant del 10 de desembre.

 

– CÀMERA CUSTÒDIA DETINGUTS. ESTAT ACTUAL. Se’ls mostra impressió de correu i imatges que es va enviar per part d’una de les organitzacions de la Trisindical al cap de la comissaria de Pont de Suert a data 9 de setembre. Ens manifesten que davant del problema presentat es va donar trasllat al COR (Comitè Operatiu Regional) i aquest va donar la seva aprovació i trasllat al COC (Comitè Operatiu Central) el qual ha de donar resposta. La possible solució segons exposen serà ubicar la zona de treball de l’agent de custòdia en una petita dependència annexa a la zona d’ara.
– ENLLUMENAT INTERIOR HALL I PEIXERA. PROBLEMES UNA VEGADA ES FA FOSC/NIT. Problema existent en nombroses dependències i que de moment no podrà ser solucionat. Caldria canviar tots els vidres frontals i similars, qüestió que aniria lligada a partida pressupostària actualment no disponible per qüestions com aquesta. No es valoren altres possibles opcions que podria haver-hi al respecte.
VIELHA


– CLIMATITZACIÓ DEFICIENT EN DETERMINADES ZONES. ESPECIALMENT PART DAVANTERA COMISSARIA
(despatxos OAC, grup muntanya, informació) Aquest any s’hi ha instal·lat un nou sistema de climatització. S’estan fent gràfiques i llistes de temperatures per reajustar atenent als resultats donats per zones. No obstant això, ara de cara a l’hivern es portarà aparells de reforç per les zones esmentades que puguin ser més fredes.
LA SEU D’URGELL


– GRAVACIONS CÀMERES COMISSARIA. RECORDATORI DE LA UTILITZACIÓ I FINALITAT LEGAL D’AQUESTES.
Fem recordatori que la finalitat de les càmeres és la vigilància de les dependències policials i no altres usos que algun comanament policial hi vulgui donar.

 

 

 

 

SPC                                 CAT                                SME

>>Llegeix el comunicat en pdf