Hem impugnat parcialment la Instrucció 10/2016, de 30 de novembre, que regula les absències al lloc de treball per incapacitat temporal, per motius de salut i per assistència a consulta mèdica dels membres del cos de Mossos d’Esquadra.

 

 

Concretament, discrepem de l’apartat que fa referència a la justificació de les absències per malaltia crònica. La instrucció regula que per a justificar qualsevol absència per malaltia crònica, només serà vàlida l’acreditació signada per part d’un metge de l’àmbit públic.

 

En aquest sentit, entenem que el fet que un facultatiu de l’àmbit privat no pugui acreditar una malaltia crònica o l’absència d’un membre de la PG-ME deguda a la seva malaltia crònica, és del tot desproporcionat, discriminatori i contrari al principi d’eficàcia, si el facultatiu actua i compleix els mateixos requisits que la instrucció exigeix al facultatiu de l’àmbit públic.

 

 

 

Exigim a DGP que qualsevol professional metge pugui determinar aquesta malaltia crònica independentment si és en l’àmbit privat o públic.

 

 

 

>>Descarrega el comunicat en pdf