Fa mesos que treballem per tal que els agents que en decurs d’una actuació amb ciutadans, on els policies resulten lesionats de diversa consideració, puguin cobrar la indemnització fixada per un jutjat penal un cop que el condemnat es declara insolvent.

 
Com a resultat de les nostres accions judicials podem exposar l’èxit obtingut, fins al dia d’avui han estat nou (9) sentències estimatòries a favor dels afectats.

 
Vam reclamar aquestes nou (9) situacions de forma individual, fruit de diferents actuacions. Les indemnitzacions oscil·laven entre les quanties de 150 euros i 22.140 euros, més els interessos legals que reclamen a favor dels agents.

 
Finalment, després d’un llarg recorregut judicial, els tribunals ens donen la raó en totes elles i els nostres afiliats podran cobrar la indemnització més els interessos.

 
En aquests moments, les sentencies, són fermes i per tant hem iniciat l’execució forçosa d’aquestes, hauran de pagar de forma irreversible.

 
En les pròximes dates altres resolucions favorables de molts altres casos que estem defensant obtindran la mateixa qualificació, es farà finalment justícia i molts agents podran cobrant les seves respectives indemnitzacions més els interessos.

 

 

Si et trobes en aquesta situació, si us plau, contacta amb la secretaria de jurídiques per mitjà d’aquest email: juridiques@sme-mossos.cat i farem justícia.

 

 

>>Llegeix el comunicat en pdf