En primer lloc, les organitzacions demandants lamenten haver hagut de recórrer als tribunals per fets de vulneració de drets fonamentals tan evidents i clarament visibles com els que tracten aquesta sentència.

Tot i nombrosos avisos, reunions i escrits davant la mateixa Subdirectora general de Recursos Humans, la Sra. Maite Català i Pujol, posant en el seu coneixement les múltiples irregularitats detectades, aquesta sempre va fallar a favor de la mateixa organització sindical. El fet que totes elles fossin desateses i desestimades sistemàticament ens porta a qüestionar el paper d’arbitratge i neutralitat de l’Administració, ens públic que té atribuït vetllar pel normal desenvolupament d’un procés electoral.

>> Llegeix comunicat en pdf