Sr. Albert Batlle i Bastardas

Director General de la Policia

 

Distingit senyor,

En múltiples ocasions, des d’aquest sindicat em reiterat la necessitat i conveniència de dotar als agents que efectuen la seva activitat policial en destinacions on el clima és gèlid, amb una uniformitat específica adequada a les condicions climàtiques adverses derivades de l’intens fred.

En aquest aspecte, fem èmfasi a la vegada, que no sols és aquest sindicat el qui els informa d’aquesta necessitat. La resta d’organitzacions sindicals, a l’igual que l’SME, també sigui mitjançant la figura que vostè representa, en Consells de Policia, en reunions regionals, o sigui on sigui, els han donat i segueixen donant trasllat que urgeix dotar de millor uniformitat d’hivern als efectius operatius que desenvolupen la seva tasca en indrets com poden ser el Pirineu i Pre-Pirineu. És evident doncs, que el missatge és clar! Parlem d’una realitat i una necessitat reclamada per les organitzacions sindicals d’aquest cos, i no d’un capritx d’un sindicat.

Passen els anys, i ni la DGP, ni la Comissió de vestuari creada el març de 2011 i en la qual paradoxalment no hi som els sindicats, han sigut capaços de fer res al respecte.

No sabem si la inacció d’aquesta Comissió, o de la DGP, ens podria fer pensar en despotisme, passotisme, manca d’empatia vers els agents afectats, o altres qualificatius que podríem trobar. El que si està clar és que hi ha un nombre determinat d’agents que treballen en demarcacions gèlides i que ho fan amb unes condicions impròpies d’un cos de policia, atenent a la uniformitat de què disposen, i això, ja fa massa anys que dura.

Últimament, sentim parlar molt de les decisions que pren el Parlament de Catalunya. Doncs fa anys que se’n prenen de decisions, però malauradament, algunes no es porten a terme. Així, i com a mode d’exemple del que li exposem, el Parlament de Catalunya, el 27 de Maig de 2013, instava al Govern de la Generalitat a:

 

 

 

“Garantir que en l’any 2013 els agents que desenvolupen les seves tasques policials en aquells indrets de baixes temperatures, com podrien ser entre d’altres els compresos en el Pre-Pirineu i Pirineu, disposaran de les peces d’uniformitat específiques necessàries per a l’exercici de les seves funcions.”

Doncs 2013, no! Ni els següents tampoc. Estem a 2017 i seguim igual.

 

Qüestions com la vigilància i la seguretat en la salut del treballador, queden posades en evidència quan des dels òrgans respectius del departament no es facilita el material adequat, en aquest cas una correcta uniformitat, per exercir l’ activitat laboral en unes condicions de baixes temperatures.

 

 

Per tot l’exposat, SOL·LICITEM:  El lliurament immediat d’uniformitat adient a les condicions gèlides que han de suportar els efectius policials destinats en aquestes demarcacions.

 

>>Descarrega el comunicat en pdf.