Indemnitzacions raó de servei RPPO

Sr. Albert Batlle i Bastardes
Director General de la Policia

Senyor,
La Instrucció 8/2013, de 27 de març sobre criteris d’aplicació al cos de Mossos d’Esquadra del Decret 138/2008, de 8 de juliol, d’indemnitzacions per raó de servei recull que per tal que les comissions de servei i més concretament les comeses especials de caràcter circumstancial generin indemnitzacions per raó de servei de manutenció i allotjament cal omplir una sèrie de requisits. Un dels requisits que cal omplir és que el funcionari comissionat hagi de desenvolupar les seves funcions fora del seu àmbit d’actuació ordinari.

Ens troben que d’acord amb el Decret 415/2011, de 13 de desembre, d’estructura de la funció policial de la Direcció General de la Policia, l’àmbit d’actuació ordinari dels funcionaris adscrits a les àrees regionals de recursos operatius, unitats regionals de policia administrativa, sales regionals de comandament, unitats regionals de proximitat i atenció al ciutadà és propi de la Regió Policial corresponent.

Això ens porta al fet que a efectes pràctics ens trobem amb què els funcionaris que presten servei a la Unitat de Policia Administrativa i també els que presten a ARRO de la Regió Policial del Pirineu Occidental i que tenen la seu central a la Seu d’Urgell, si han de prestar servei a Pont de Suert o Vielha no tenen dret a indemnitzacions, ja que no surten de la seva regió policial tot i haver hagut de desplaçar-se molts quilòmetres i haver hagut de sortejar ports de muntanya de primera categoria com poden ser el mateix Port de la Bonaigua.

Aquesta situació és ben paradoxal si la comparem amb les mateixes unitats de la resta de regions policials que amb menys quilòmetres de desplaçament i amb bones carreteres surten més aviat de la Regió Policial i per tant, sí tenen dret a indemnització.

 

És per aquest motiu que li demanem que donin les instruccions oportunes que cregui convenients, per tal que en matèria d’indemnitzacions per raó de servei, se subdivideixi la Regió Policial Pirineu Occidental en dues o tres subregions, disminuint d’aquesta manera el greuge que pateixen les unitats d’aquella regió policial respecte a la resta de regions.

 

 

>>Descarrega el comunicat en pdf.