Sr. Albert Batlle Bastardas
Director General de la Policia
Distingit senyor,

Ens adrecem a vostè per recordar-li que el cos de mossos d’esquadra disposa arreu de Catalunya d’un nombre d’efectius que desenvolupen la seva activitat laboral en el que es coneix com les URMA, Unitats Regionals de Medi Ambient.

Aquests efectius, per si ho desconeix, una de les seves tasques principals són els controls de caça.

No cal que li recordem el tràgic succés dels dos agents rurals ocorregut a la localitat d’Aspa el passat 21 de gener d’aquest mateix any.

Des d’aquest sindicat, des d’un primer moment érem sabedors que els mossos d’esquadra, també exerceixen aquesta activitat del control de caça.

No va deixar de ser sorprenent observar com per enlloc es feia menció que el cos de mossos d’esquadra mitjançant les URMA també efectuen aquests controls de caça, i que val a dir, ho fan amb no amb totes les garanties desitjables.

En aquelles dates, davant el ressò mediàtic de tal malaurada notícia, no ens hauria estat gens difícil d’explicar als mitjans de premsa i comunicació que els mossos d’esquadra, mitjançant les URMA, també exerceixen aquesta activitat relativa a la caça.

A la vegada, també hauria estat molt fàcil explicar les greus deficiències formatives, informatives i de recursos materials que pateixen aquestes URMA.
Com de la mateixa manera, hauria estat molt fàcil i correcte explicar que el dia del tràgic succés una patrulla de la unitat URMA de Lleida es trobava molt propera al lloc del fet. Que fins i tot en les primeres informacions des del 112 els companys de SRCO van patir per la vida dels companys de URMA en tenir coneixement de la seva presència pròxima al lloc del succés.

Fàcil i real també hauria estat informar que els efectius URMA treballaven amb el material de què disposaven, entre els quals per exemple, ni tan sols hi havia les armilles de dotació personal.

Armilles que a causa dels reiterats incompliments i retards del departament del qual vostè n’és càrrec encara no havien estat lliurades a la major part d’efectius d’aquesta unitat en qüestió (URMA Lleida).

Des del sindicat SME, respecte a aquests fets succeïts amb un final tràgic per part de companys del cos d’agents rurals, el que volem en aquest escrit és informar-lo que aquell dia, molt proper al lloc dels fets hi havia una dotació URMA de mossos d’esquadra la qual exercia la seva activitat amb les mancances materials ja pròpies del cos al qual vostè representa.

A partir d’aquí, una vegada passat un temps prudencial dels lamentables fets, entenem que des de la DGP, òrgan del qual vostè n’és el màxim càrrec, cal començar a treballar a fons en aquest context referent a les URMA i cal entre altres, establir un marc normatiu intern i dotar als efectius d’aquestes URMA de més eines per poder exercir una millor feina i fer-la amb més seguretat.

Cap dels actors implicats, sigui els sindicats, sigui la mateixa DGP, hem d’obviar que el succeït el passat 21 de gener d’aquest 2017 a la localitat d’Aspa, ens podia haver passat als mossos d’esquadra.

Per tant, atenent aquest expositiu, amb l’objectiu de dotar de més mitjans, seguretat i coneixements als efectius de les URMA, des d’aquesta organització sindical li fem arribar la petició perquè:

¬ Es reguli Instrucció o similar on s’adoptin mesures de seguretat addicionals en els serveis d’inspecció i control en les activitats de caça, i es determinin les pautes d’actuació per part dels efectius dels mossos d’esquadra. (Citar a manera d’exemple i element normatiu que la Direcció General de Forestals ja va procedir a regular i adoptar mesures pels seus efectius, mitjançant Instrucció 1/2017 per a l’adopció de mesures de seguretat addicionals en els serveis ordinaris d’inspecció i control de l’activitat cinegètica).

¬ Que en aquesta possible Instrucció o similar, es tingui en consideració entre altres, aspectes importants en la dinàmica de treball com poden ser:

  1. L’opció potestativa perquè les dotacions URMA que se’ls assigni controls de caça, ho puguin fer complementades amb la dotació d’arma llarga, podent establir el subfusell com arma més idònia per la seva precisió.

 

  1. Realitzar aquest tipus de controls de caça amb un nombre mínim de tres efectius. D’aquesta manera mentre dos agents realitzen les mateixes tasques de registre i identificació el tercer està donant cobertura.

¬ Es reforci la formació en tots els àmbits als efectius URMA donada la peculiaritat i perillositat de la tasca encomanada.

 

>>Descarrega el comunicat en pdf.