En data 28/02/17 hem adreçat escrit al Director General de la Policia per tal d’exposar-li tot un seguit de mancances en la uniformitat específica dels agents del Cos de Mossos d’Esquadra que ha de desenvolupar el seu servei a les denominades “Zones Fredes” de Catalunya.

No entenem que es continuï sense dotar els pocs agents destinats a les comarques afectades d’una uniformitat adequada per a desenvolupar la seva feina amb unes condicions dignes i amb garanties pel que fa a la seva salut i integritat. Ens basem en el registre de les temperatures dels anys 2014 i 2015.

Termometria. 2015
Temperatures mínimes.
Mitjana mensual
gener febrer març novembre desembre
Conca de Barberà 1,8 0,8 5,4 6 3,3
Priorat 2,7 1,7 6,6 7,5 5,7
Termometria. 2014
Temperatures mínimes.
Mitjana mensual
gener febrer març novembre desembre
Conca de Barberà 3,7 2,8 4,1 7,1 2,7
Priorat 4,8 4,1 5,9 9,1 2,9

 

Font: Departament de Territori i Sostenibilitat. Servei Meteorològic de Catalunya.

 

Exigim que els agents destinats a les zones més fredes del territori se’ls doti d’una uniformitat adient per a desenvolupar la seva tasca, tenint en compte les condicions climatològiques que han de patir.

>>Descarrega el comunicat en PDF.