A l’SME hem registrat un escrit adreçat al Director General, ja que hem detectat que les furgonetes d’ARRO no compleixen la normativa.

Entre els ocupants del vehicle i la càrrega del material, no hi ha cap mena de separació que garanteixi que en cas de frenada aquest material no surti projectat contra els ocupants del vehicle.

Concretament la normativa que no es compleix és la de l’article 10.3 del Reglament General de Circulació que diu textualment:

“Los vehículos autorizados a transportar simultáneamente personas y carga deberán estar provistos de una protección adecuada a la carga que transporten, de manera que no estorbe a los ocupantes ni pueda dañarlos en caso de ser proyectada.”

En definitiva, actualment la situació actual de les furgonetes d’ARRO representa un perill per la integritat física dels agents que viatgen en elles.

Hem demanat a la DGP que adeqüin les furgonetes a l’ús que se’ls dona i que no incompleixin la normativa.

 

>> Descarrega’t el PDF: LES FURGONETES ARRO NO COMPLEIXEN LA NORMATIVA