A l’SME hem registrat un escrit adreçat a la Directora de Serveis del Departament d’Interior perquè tingui coneixement de què: en determinats llocs de treball hem observat com agents dels mossos d’esquadra, amb recomanacions mèdiques d’adequar el seu lloc de treball a franges horàries de matí o tarda, confirmaven com el seu respectiu comandament no donava la celeritat adequada a aquestes recomanacions. Mentrestant, aquests agents continuaven treballant en torn de nit sense cap mena d’excepció.

Aquest cas l’hem pogut comprovar, amb un injustificable excés, a l’Àrea Regional de Trànsit de Ponent, concretament a l’ART Lleida. Des de l’SME sabem que han estat diversos els agents que, en diferents períodes, han estat afectats per aquestes dilacions del tot injustificables.

Sabem amb certesa que el comanament en cap, l’Inspector de l’ART Ponent, el Sr. Jordi Batista, no donava trasllat ni aplicació d’aquesta informació. Es produïa així la dilació d’un precepte prescrit pels respectius serveis mèdics del mateix departament, malgrat la rebuda dels corresponents correus electrònics des dels serveis mèdics de Barcelona, on s’especificava la recomanació mèdica de la no planificació de nits a certs agents.

Fets com aquests revesteixen una notòria gravetat en el context referent al marc legal que afecta les dinàmiques de la salut laboral del treballador. D’aquí que traslladem el fet exposat perquè s’emprenguin les accions oportunes a tal efecte.

>> Descarrega’t el PDF: MALES PRAXIS D’ADEQUACIÓ DE TORNS DE NIT A L’ART LLEIDA