Aquest 27 d’abril s’ha celebrat la reunió de la comissió de treball mensual entre les organitzacions sindicals del CME i l’Administració. Els punts més rellevants que s’han tractat són:

Armilles antibala. Falten uns 300 mossos per rebre-la encara. Es solucionarà fent una compra menor per què actualment no hi ha estoc.
Guants antitall. Ja s’han lliurat 12.764 unitats. Falten encara per lliurar a ARRO i Trànsit.
Tàser. Està licitat i en fase d’adjudicació. Si tot va com està previst es tindran ja a territori entre finals del 2017 i principis del 2018.
Canvi uniformitat per USC. L’Administració té una primera proposta de nova uniformitat per USC. De moment només és un prototip. Abans de finals d’aquest any es presentarà a les organitzacions sindicals perquè en puguin fer les seves valoracions. Si tot va com està previst probablement aquesta nova uniformitat s’implantaria al llarg del 2018.
La OAC de Tarragona a curt termini no es tancarà. El tema està aturat.
Previsió construcció ABP. Urgell a Mollerussa. Està previst fer l’encàrrec l’any 2018 i si tot va com es preveu, estaria llesta entre 2019-2020. També hi hauria una galeria de tir a la ABP.
– S’està treballant/elaborant un Dispositiu que abans es deia MARTELL i que ara es passarà a dir CRONOS per tal de veure de quina manera s’activa el cos de mossos d’esquadra en cas d’atac terrorista.
– L’administració té la voluntat de fer un acord de Govern pel qual se’ns apliqui una compensació per jornades de treball de 12 hores en cap de setmana. No tenen clar si anirà a nòmina o no.
– Els vals de paisà del 2014 i 2015 se’ns lliuraran al llarg del mes de maig de 2017
Incompatibilitats. A partir d’ara se’ns aplicarà la Llei 21/1987 de funció pública en matèria d’incompatibilitats.

Requisits i altres:

1. Es podrà treballar en una altra feina sempre que aquesta no tingui a veure amb casos que conegui el treballador per tenir relació amb la seva feina principal.
2. Els informes favorables establiran els límits.
3. Cada vegada que es canviï d’especialitat caldrà fer de nou la petició.
4. Que l’activitat que es vulgui realitzar garanteixi la imparcialitat, independència i la imatge.
5. Que l’activitat que es vulgui realitzar permeti l’estricte compliment de l’horari assignat a la feina principal.
6. No es pot superar el 50% del temps dedicat a l’activitat principal. Es quantifica que mensualment es podria treballar un màxim d’unes 230 hores mensuals amb la suma de totes dues activitats.
7. El model per poder fer la petició es penjarà a la intranet en les pròximes jornades. Ja no servirà com a petició una simple instància.

– Sobre la jubilació anticipada no hi ha cap novetat
– Els concursos de BRIMO, TEDAX i Canina estan pendents de sentències i tan bon punt surtin es publicaran, molt probablement la segona meitat de maig.
– Es preveu un canvi de format temporal en el curs bàsic. Si fins ara es feia de setembre a juny, a partir del 2018 passarà a ser de gener fins final d’any. Pel que fa a la convocatòria d’accés a mosso prevista als pressupostos per aquest 2017, la intenció és publicar les bases al maig-juny i que la nova promoció iniciés el curs bàsic el gener del 2018. Tot plegat és només una previsió.

 

>> Descarrega’t el PDF: REUNIÓ COMISSIÓ DE TREBALL 27 ABRIL