Us resumim els principals punts tractats:

· PLA ESTIU:
Aquest estiu no es desviaran recursos a Abp Arenys i Cd Pineda. (S’ha creat una bossa d’hores remunerades en l’àmbit regional per tal efecte).

· TRANSIT:
S’està estudiant un nou model de territori per a trànsit basant-se no en poblacions sinó en vies d’especial importància.

· FORMACIÓ ESPECÍFICA PER CONTROLS A LA RPMN:
S’està convocant a tots els caps de torn de la regió per tal de donar formació de arro ( amb visió USC) i perquè sigui transmesa a escamots.

· QUEIXES AMB DISPOSITIUS TAULETES DE DOTACIÓ:
Es recullen i es treballa per millorar tant els dispositius com la seva afectació en la feina del binomi policial.

· QUEIXES ENVERS LA TRISTA SITUACIÓ DE PERSONAL DE NETEJA A COMISSARIES:
A partir del dia 1 abril canvia l’empresa adjudicatària i les nòmines així com els greuges seran resolts.

· TEMA GUÀRDIES REGIONALS INVESTIGACIÓ:
Que les incidències recollides pels agents que efectuen servei regional en realitzar servei universal es transmeten al comissari i ell mateix és conscient i ho remet a la pròxima reunió regional.

· TEMES LOGÍSTICS:
– MANCA DE CADIRES A COMISSARIES:
Aviat se satisfarà una comanda de 160 cadires a repartir entre les comissaries més afectades i traspassades pels sindicats.

 

>> Descarrega’t el PDF: REUNIÓ DE SINDICATS AMB LA RPMN