El darrer 24 març es va celebrar la reunió del CSSL del Cos de Mossos d’Esquadra. En l’ordre del dia, entre altres qüestions, es van tractar:

  • L’administració va informar sobre les activitats i actuacions en matèria de Prevenció i Riscos i Salut Laboral. També es va tractar el tema dels P.A.U. realitzats en el darrer any i axis A.R.L. fetes en el primer trimestre de l’any en curs. Es va informar de com està funcionant el grup de treball de riscos psicosocials. S’entrega la memòria anual amb el Protocol de Resolució de conflictes.
  • La prova pilot per emmagatzemar les substàncies estupefaents en contenidors (marítims) ha estat positiva, s’està estudiant la possibilitat d’extrapolar a diverses zones del territori mentre no estigui operatiu el magatzem de la comissaria Nou Barris. S’entrega el programa d’actuacions preventives previstes per aquest any.
  • Referent als exàmens de Salut a realitzar el 2017, es continuarà la mateixa dinàmica que el darrer any. Per part de l’administració es vol implantar pel pròxim any les citacions on-line per facilitar i donar agilitat a l’hora de programar les visites.
  • Per part de l’SME s’exigeix que s’acceleri la proposta d’instrucció, de regulació del procediment en relació a les adaptacions laboral temporals causades per riscos laborals en el Cos de Mossos d’Esquadra. Per part de l’SME es va presentar un seguit d’al·legacions, les quals encara no han estat contestades. Creiem que és fonamental pel treballador que es trobi en aquesta situació tenir una reglamentació clara i entenedora.
  • L’administració nega que existeixi cap decret en marxa que substitueixi o modifiqui l’actual. Per part de l’SME se li recorda que el decret de segona activitat va ser fruit d’un pacte entre l’administració i la part social. És per això que qualsevol modificació o variació, ha d’estar consensuada amb els sindicats.
  • Referent a l’estat dels edificis, l’administració informa que sobre aquesta qüestió, no és el CSSL l’òrgan on debatre, ja que existeix la Comissió Tècnica de Seguretat del CME, i és aquesta comissió l’encarregada d’aquests temes.
  • Per enèsima vegada denunciem mala praxi en algunes delegacions de la mútua de treball (ASEPEYO). El servei de Vigilància i Salut Laboral demana que se’ls informi quan succeeixin casos d’aquesta mala praxi per tal de ser ells qui facin de conciliador entre el treballador i la mútua.
  • Referent a l’estat de la SCC-CGE del carrer Lleida de la ciutat de Barcelona, on l’SME participa en la plataforma constituïda per altres forces sindicals i es demana el trasllat immediat d’aquestes instal·lacions, l’administració s’excusa dient que la titular de les instal·lacions és l’ajuntament de Barcelona i és aquesta qui deu buscar un nou emplaçament. L’hi demanen que facin pressió per tal de traslladar aquestes instal·lacions per la problemàtica que estan causant, i la gravetat dels fets que estan succeint. Ha estat des d’aquesta plataforma qui ha denunciat aquesta situació al Síndic de Greuges
  • Davant la falta manifesta de personal en el SVSL, on es demostra una ràtio insuficient entre els professionals que exerceixen i el nombre de treballadors que tenen assignats (al Departament d’Interior hi ha més de 20 mil), la part social proposa fer una comunicació a l’ICS per tal que considerin ampliar la plantilla i poder donar una cobertura de qualitat. Amb les unitats bàsiques actuals i els metges que les atenen, no donem l’abast.

Podeu contactar amb nosaltres per tal d’aclarir aquelles qüestions o dubtes que siguin del vostre interès.

 

 

>> Descarrega’t el PDF: REUNIÓ DEL COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT LABORAL EL 24 DE MARÇ