Fa ja temps que molts companys ens fan arribar informació de què cada vegada es produeixen més situacions de perill amb drons en nuclis urbans o en llocs on no es poden fer volar, com el camp del FC Barcelona, per sobre del parc d’atraccions de Port Aventura, per sobre de comissaries i un llarg etc.

Queda clar que és un tema que anirà en augment, ja que aquests aparells són molt populars, cada vegada són més fàcils de comprar i tenen una millor autonomia de vol i prestacions.

El que ens trobem és que molts dels usuaris no tenen coneixement de la normativa d’ús dels drons. Cal recordar que molts porten càmeres incorporades, provocant també problemes de privacitat si se’n fa un mal ús.

Des de l’SME considerem que els policies no tenim instruccions clares ni formació adient per actuar en conseqüència davant d’aquestes infraccions, ni se’ns ha donat la formació respecte a PNT (procediments de treball). Aquesta queixa ens la fan arribar els companys que es troben amb aquesta problemàtica in situ, especialment de Seguretat Ciutadana.

Per aquest motiu demanem per escrit al DG Sr. Batlle que doni les ordres oportunes per tal que es donin instruccions clares i formació especialitzada als agents de com actuar davant infraccions amb drons.

 

>> Descarrega’t el PDF: CADA VEGADA MÉS PROBLEMES DE SEGURETAT AMB DRONS PARTICULARS