Després de molts anys d’insistència per part de l’SME a través de multitud de reunions i escrits, al final hem aconseguit que la DAI canviï el seu criteri a l’hora de complir la sanció resultant d’un expedient de disciplina.

Fins ara, la sanció es complia immediatament, és a dir, el dia següent de la notificació al membre de la PG-ME o a la seva lletrada.

Ara, tal com diu el reglament disciplinari, caldrà que la sanció sigui ferma, ja sigui perquè transcorre un mes des de la  notificació i no s’interposa recurs en la via administrativa, ja sigui perquè s’interposa recurs en la via administrativa i per tant, caldrà esperar que el resolguin.

Gran notícia doncs, que representa un nou pas endavant en l’assoliment de drets dels treballadors.

>> Descarrega’t el PDF: NOU CRITERI EN LES SANCIONS DAI