A l’SME hem adreçat escrit al Director General per demanar-li que es tornin a destinar hores remunerades per alguns serveis especials.

A trànsit es dóna la circumstància que anys enrera es convocaven més efectius per tal de realitzar alguns serveis, com per exemple muntar conejats d’operació sortida de cap de setmana, acompanyament de transports especials, etc.

Ara ens trobem que ho han de fer de servei ordinari, amb el problema que això provoca que moltíssimes vegades es doni prioritat als serveis que abans es remuneraven, deixant només una patrulla per realitzar tots els serveis ordinaris que vagin sortint dins el servei del dia a dia.

Aquest fet provoca que els agents que estan realitzant el servei diari tinguin dificultats per cobrir totes les incidències que van sorgint, moltes vegades sense poder anar a tots els requeriments on són adreçats.

Això comporta que la qualitat del servei, que s’entén hauria de tenir aquesta especialitat, estigui en aquests moments molt per sota del que seria d’esperar.

 

Descarrega’t el PDF: HORES EXTRAORDINÀRIES TRÀNSIT