Aquest dimecres s’ha reunit el Consell de la Policia i s’han tractat els següents temes:

– Referent a l’Acord de condicions de treball signat el passat 15 de maig ens informen que la comissió de retribucions i despeses de personal va emetre un informe desfavorable en el sentit que el redactat del punt 1 de l’acord topava amb la normativa de retallades dels darrers anys. Així doncs, es modifica aquest article i resumint, en lloc de parlar d’assolir el darrer tram de nocturnitat de l’acord d’equiparació de 2008, ara es passa a parlar d’una actualització d’imports de la nocturnitat fins als 18 euros per nit efectiva treballada. És a dir, canvia el redactat però no l’import final acordat.

Ara l’Acord ha de passar els següents tràmits:

· Signatura novament de l’Acord de les parts que el vulguin signar (seran els mateixos que el 15 de maig: no hi ha novetats en aquest sentit).
· 12 de juliol es passarà pel Consell de Policia.
· Es proposarà al Govern que el dia 25 de juliol el ratifiqui.
· Es preveu que el dia 26 o 27 de juliol surti publicat al DOGC.

– Ens lliuren una còpia del nou Reglament intern de la comissió de seguiment permanent de la segona activitat que inclou una modificació en el seu article 7.5.

– Ens informen sobre la convocatòria d’accés a mossos i els diferents processos selectius. En aquest sentit destaquem:

·Als concursos de BRIMO, TEDAX i Canina: hi ha previsió de publicar-los entre setembre i octubre.
· Es preveu publicar concursos d’investigació i trànsit el primer trimestre de 2018.
· No es preveu publicar cap concurs general abans de 2019 com a mínim.

– Ens informen sobre el nou Acord de Funció Pública. Destaquem que el retornament del 10% de la paga de 2013 durant el primer trimestre de 2018 i l’ampliació de nous supòsits IT amb el 100% de percepció de retribucions. Aquests nous supòsits no s’aplicaran fins que no es dicti un Decret Llei.

– Ens informen sobre el perquè es cobren abans les nòmines en unes entitats bancàries o en altres. L’Administració passa les cintes de pagament a les entitats bancàries, a totes a la vegada i el mateix dia. En teoria està establert que es satisfacin les nòmines el darrer dia del mes en curs però hi ha dues entitats bancàries que, per compte propi i sota la seva responsabilitat, decideixen avançar als seus clients el pagament 4 dies abans de l’establert. Aquestes entitats bancàries són BBVA i La Caixa i ara al juliol s’hi afegirà també Santander.

– A l’SME proposem que els AP’s, en ser denegats per necessitats de servei i que no es puguin gaudir dins l’any policial que toca, no es perdin. Proposem que aquests AP’s es puguin gaudir l’any següent com passa amb les vacances. L’Administració no accepta la proposta per què diu que no és obligatori el gaudi dels AP’s com sí que ho és el de les vacances i que per tant, els AP’s no gaudits se seguiran perdent.

– Demanem la creació de comissions de treball específiques de Trànsit i ARRO i no ho accepten per què argumenten que no ho veuen necessari. Sí que es crearà la comissió d’investigació perquè ja van acceptar-ho en el Consell de Policia anterior de maig.

– Sobre les peticions pendents de respondre/resoldre en les que es demanava compatibilitzar una altra feina, ens informen que encara els queden 29 peticions resoltes favorablement i que estan pendents de validar. Ens informen també que al llarg de juliol totes quedaran validades.

– Ens informen que les Tàser estaran operatives al febrer-març de 2018. També es lliuraran conjuntament amb les Tàser, càmeres per cada tàser i desfibril·ladors.

– Estan estudiant la possibilitat de poder portar esprais de defensa.

– Ens informen sobre la Junta de Seguretat celebrada el passat 10 de juliol. Els acords presos son:

· El CME s’integra al Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO)
· El CME entra a les taules de valoració de risc terrorista.
· Es crea una comissió mixta de seguiment de tots els acords que es reunirà mínim dues vegades l’any o quan una de les parts ho sol·liciti.
· S’han certificat els efectius fins a la data de la Junta de Seguretat i això vol dir que ara el Departament d’Economia podrà reclamar el deute que l’estat te de 619 milions d’euros.

– Sobre la jubilació anticipada es crearà un grup de treball per treballar les problemàtiques i casuístiques de la jubilació anticipada en el CME. Ja ens avancen que el Ministeri d’Interior no té cap intenció de tirar endavant el tema pel fet que si el CME s’equipara en jubilació a les FCSE, les FCSE aleshores reclamaran equiparació salarial amb el CME. I això no interessa.

– Ens informen que a l’octubre arribaran tres milions de cartutxos de munició i que està previst ampliar la plantilla de monitors de tir. El Conseller d’Interior encarrega a la Directora del ISPC un pla estratègic plurianual per tal de millorar el manteniment de les galeries de tir del ISPC.

– S’està treballant en la modificació de la instrucció d’imatge corporativa.

 

Descarrega’t el PDF: CONSELL POLICIA 12 JULIOL 2017