En data 7 d’agost s’ha publicat al DOGC l’acord de prestacions de serveis, acord que no va signar SME.
Recordeu:
Per 12 hores treballades en cap de setmana i nomès en cap de setmana, hi ha la compensació de 8 euros (bruts).
A partir del mes de setembre (es veu que a l ́agost no es fan nits), es compensa amb 18 euros per nit treballada (fins ara era de 12, 6 e). També en brut.
El límit d’hores extres per assistència a judicis passa de 100 a 350 hores.
Es reconeix allò que de per sí ens tocava, els dies per assumptes personals per antiguitat a partir del sisè trienni. Recordeu, 2 dies més d’AP al 6è trienni, 3 dies a partir del 8è, 4 al 9è trienni, 5 a partir del 10è i 6 al 11è trienni.
Desapareix el DAD80 i es disposen de 37,5 hores per absència per motius de salut (indisposicions). S’hauran de justificar amb un justificat de visita però sempre a metges de la sanitat pública, no seran vàlids justificants a centres de salut privada.
Ha de sortir Instrucció que desenvolupi i concreti el tema de les absències per motius de salut i els AP a partir del 6è trienni.
Anirem informant de qualsevol novetat