Aquesta tarda de dimecres 20 de setembre i amb motiu dels fets ocorreguts a Catalunya, l’Administració ha reunit d’urgència a les organitzacions sindicals per informar-les que el Dispositiu Àgora ha passat al seu màxim nivell. Això comportarà que:

Totes les ARRO passaran a realitzar el quadrant 4treball/2festa.

– El treball de tarda de totes les USC Metropolitanes i USC capitals de província, perllongaran servei fins a les 2:00 hores de la matinada.

– Totes les USC de totes les destinacions passaran a fer el quadrant 4treball/2 festa en torns de 12 hores. Això serà d’aplicació des de divendres 22 de setembre fins com a mínim dimarts 3 d’octubre.

Es simplificarà la distribució d’efectius en tres escamots (dia/nit/festa).

Hi haurà destinacions on per les necessitats de servei serà necessari activar els agents que presten servei a “despatxos” i en canvi d’altres destinacions on amb els efectius de USC ja quedin coberts els punts d’interès, no serà necessària la seva activació.

Pel que fa als efectius d’investigació, també passen a estar inclosos en aquest dispositiu Àgora i passaran a fer jornades de 12 hores, també distribuïts en tres grups. En el cas d’investigació però, només seran activats per a Àgora els efectius que es creguin convenients en cada moment segons les necessitats que vagin sorgint a cada destinació i la resta d’efectius aniran fent tasques ordinàries.

Per últim destacar que, sobre les compensacions que tindrà tot aquest dispositiu, no ens van poder informar encara de com es farà. La intenció seria fer el mateix tipus de compensació que es va anunciar que es faria per BRIMO i ARRO quan se’ls va començar a aplicar aquest quadrant a principi de setembre, però encara ho tenen en estudi donada la complexitat i rapidesa amb què ha esdevingut aquesta situació.

Descarrega’t el PDF: AGORA A MÀXIM NIVELL