Segons mana el Decret 146/1996 de jornada i horari, heu de saber que hi ha tota una sèrie de garanties que són d’aplicació a qualsevol tipus d’horari que es pugui tenir i que són les següents:

1- La jornada de treball anual per als membres del cos de Mossos d’esquadra és de 1.680 hores de treball efectiu.

2- El total màxim de dies de treball anual és de 225 dies.

3- En el cas que no s’arribi al còmput anual d’hores de treball efectiu previstes en planificar la jornada, el director general de Seguretat Ciutadana determinarà el moment en què s’han de fer efectives, segons ho consideri més adient per al funcionament del servei policíac.

4- Entre el final d’una jornada de treball i el començament de la següent ha d’haver-hi un mínim de 12 hores de descans. Com a màxim es treballaran set dies seguits i a continuació hi haurà un mínim de dos dies seguits de descans.

5- Es garanteix un mínim de vuit dies de festa al mes, quatre dels quals seran en caps de setmana.

6- Els membres del cos de Mossos d’esquadra poden disposar d’una pausa de vint minuts, si ho desitgen, computable com a temps de treball efectiu.

7- Es gaudirà, com a mínim, de tants caps de setmana de festa com de treball.

8- Als únics efectes de gaudiment de descans, els caps de setmana festius comprendran de les 23 hores del divendres a les 6 hores del dilluns, llevat dels horaris especials.

Recordeu també que segons es recull al Decret 150/2010, concretament en el seu article 22, La setmana i/o dies lliures de serveis immediatament anteriors, intermedis i immediatament posteriors als assenyalats com a vacances, el personal no podrà ser cridat al servei.Totes aquestes garanties també s’han de respectar dins el dispositiu ÀGORA.

Estem observant força casos on s’estan vulnerant algunes de les garanties esmentades. A través dels nostres delegats hem pogut fer rectificar a moltes oficines de suport.

Si sou un dels afectats per alguna d’aquestes vulneracions, poseu-vos en contacte amb el vostre delegat i us donarà totes les indicacions de com cal procedir en cada cas.

 

Descarrega’t el PDF: GARANTIES HORÀRIES