Assisteixen a la reunió representants dels sindicats Cat, Sap, Uspac i nosaltres, SME. Per la nostra part, concretament aquests són els punts que exposem a la reunió regional.

 

 • LLIURAMENT ARMILLES (efectius sense armilles adequades per amidaments erronis)
  Informen que falta rebre alguna armilla, i tot i que són poques, no ens poden precisar amb exactitud el nombre. Falta estocs en talles excepcionals. A la vegada, fem esment d’algun cas on s’han fet Notes Informatives pel mal amidament i per tant, mala assignació de talla a la persona.
 • NOU INCÍS NECESSITAT DE MILLORAR / AMPLIAR UNIFORMITAT D’HIVERN.
  Fem incís que ja sabem que s’ha peticionat en altres reunions regionals i en altres òrgans de representació. Des de l’SME, igual que la resta de sindicats, en diverses ocasions hem reiterat la necessitat de millorar, ampliar i reforçar la uniformitat en aquests territoris. Exposen ser conscients d’aquest fet i que des de la RPPO s’envien informes de temperatures. Tots els presents ens emplacem a seguir lluitant en aquest punt donada la importància i afectació general en aquest territori.
 • REVISIÓ SISTEMES DE CALEFACCIÓ A LES COMISSARIES. (tant des de l’àmbit de climatització per intentar evitar possibles episodis de fred en els llocs de treball, com des del vessant de la seguretat en el lloc treball, davant possibles petites fuites en conductes que poden comportar caiguda d’alguna placa del sostre.)
  Administració ens informa que el sistema de climatització està revisat. Que el sistema actual és d’autoregulació Loxone i no hi ha constància en aquest any de mal funcionament. Respecte possibles fuites se’ls fa incís en l’observació en alguna placa de sostre que denota alguna possible petita fuita (s’esmenta com a exemple el menjador de Vielha).
 • SEGURETAT ACCESSOS COMISSARIES. (Incís en porta Pont de Suert)
  Com en altres reunions, ens informen que hi ha fet un pla de seguretat de totes les comissaries i hi ha creada la comissió regional de seguretat que eleva a la Comissió Tècnica de Seguretat les qüestions a tenir presents. Respecte a la peculiaritat de Pont de Suert insistim en com es troba la qüestió referent a la porta principal. Administració ens informa que el passat dia 17 d’octubre es va procedir a canviar l’esmentada porta. Vers aquest últim punt agraïm públicament a les persones del servei d’administració l’esforç i el treball dedicat en aquest canvi en el qual des d’aquest sindicat havíem insistit donada la rellevància.
 • ACTUALITAT EFECTIUS RPPO. MANCA EFECTIUS (Recerca de possibles solucions temporals)
  El cap de la Regió informa que no hi ha cap previsió d’oferir places per la regió. Són conscients que en algunes destinacions factors diversos augmenten aquesta minora d’efectius. No hi ha possibilitat que tot i temporalment es puguin destinar hores extres a serveis ordinaris. En nombre d’efectius la RPPO es troba amb 2 per sobre, mentre que amb caporals és de 5 per sota.
 • HORES EXTRES EFECTIUS QUE TREBALLEN A LA RPPO. Quines Unitats NO poden fer-ne i si és el cas, per quins motius.
  Excepte caps d’àrees, tots els efectius que depenen de la RPPO poden fer hores. Preguntats pels qui hi treballen, manifesten que algunes unitats centrals que hi treballen, no en depenen, i per tant, no poden garantir i/o oferir que puguin fer hores d’aquest tipus.
 • ASSIGNACIÓ EFECTIUS RPPO QUE PODRAN FER ÚS DE LA TÀSER.
  A la RPPO ho faran els respectius caps de torn. Intentaran que tots els caporals tinguin la formació per poder-ne fer ús.
 • DISPOSITIU CRONOS I ÀGORA: ANÀLISI REGIONAL I RECERCA DE POSSIBLES MILLORES FUTURES.
  La principal queixa que es trasllada és la manca d’informació interna que va existir en massa moments. Exposen que des de la RPPO es va fer i enviar un informe amb les anomalies i dificultats que s’havien produït. Aprofitant l’avinentesa, el cap fa menció que a escala de comandaments ja van mostrar el seu agraïment a tots els agents que van participar, agraïment que vol tornar a mencionar.
 • SERVEI 1 D’OCTUBRE 2017 A NIVELL RPPO. PASSAT I ACTUALITAT….
  Des del primer moment es va donar informació prèvia dels preceptes legals i les actuacions van ser correctes. El nombre total de col·legis a la Regió de què s’hagi pogut tenir constància fou de 84. Hi ha alguna filmació on s’ha demanat la identificació dels agents, i hi ha un comandament investigat. En altres casos, s’han fet unes fitxes explicant casos concrets que són demanats.

 

Ens agradaria acabar aquest comunicat parlant de claredat, transparència, etc. De la mateixa manera, ens agradaria no parlar d’altres sindicats, i centrar-nos únicament en les qüestions d’afectació en el treball del dia a dia dels mossos. Tanmateix, això no és possible, atenent a algunes actuacions sindicals que estem observant en els últims temps.

Dos dels punts aportats per l’SME en l’esmentada reunió, giraven vers l’assoliment d’aquesta claredat i transparència que voldríem tinguessin aquestes reunions, i aquí els sindicats i juguem un paper clau.

Aquests són els dos punts a què ens referim:

 • POSSIBILITAT DE DISPOSAR DELS PUNTS PRESENTATS PER PART DE LES ORGANITZACIONS SINDICALS EN AQUESTA REUNIÓ UNA VEGADA ACABADA.
 • PER PRÒXIMES REUNIONS REGIONALS PODER OBTENIR PRÈVIAMENT ELS PUNTS APORTATS PER CADA SINDICAT.

Evidentment amb l’aprovació d’aquestes peticions, el col·lectiu és el qui guanya.

Guanya, pel fet que tots els sindicats han d’exposar amb exactitud i certesa els punts aportats i debatuts per la seva organització. D’aquesta manera certs populismes i falsedats observades en alguns comunicats possiblement no existirien amb la freqüència que existeixen ara.

Guanya, perquè davant d’alguna de les qüestions aportades per qualsevol sindicat, atenent-nos a la possible importància d’algun afer, la resta d’organitzacions podríem donar suport i aportar coses al respecte.

Malauradament, aquests punts no van ser aprovats per la negativa del sindicat Uspac. Des del sindicat Sap tampoc donat que ja no van voler pronunciar-se, tot dient que ja no calia. Des del Cat, el delegat en funcions va exposar que ell no podia respondre donat que estava en caràcter de temporalitat substituint al delegat del territori, fet que entenem, i aprofitem per desitjar la millor de les recuperacions al delegat del Cat a Ponent i Pirineu.

Aleshores, davant d’aquestes respostes, NO s’aproven i NO s’accepten aquests dos punts presentats per l’SME. Sembla que a alguns no els agrada que es conegui la realitat de les reunions. Així doncs, tothom si ho considera, podrà seguir publicant el que cregui oportú amb independència de la seva certesa.

Sempre Mossos d’Esquadra

 

Descarrega’t el PDF: REUNIÓ REGIONAL RPPO 24 D’OCTUBRE DE 2017