Darrerament estem assistint a un degoteig constant de sentències que reconeixen el dret dels agents a ser indemnitzats per la Generalitat en aquells casos on l’agressor és declarat insolvent.

Aquestes sentències emanen de processos judicials que els agents han d’emprendre perquè, en principi, la Generalitat es nega a assumir el pagament d’aquesta indemnització i aboca als agents a anar a la via contenciosa administrativa. Considerem que aquests processos judicials són del tot innecessaris i que es podrien evitar si la Generalitat, ja des del primer moment, assumís el pagament d’aquestes indemnitzacions.

De fet, aquests processos judicials li suposen a la Generalitat acabar assumint igualment les indemnitzacions, però a més cal afegir els costos de cadascun dels processos judicials. Resumint, la Generalitat acaba gastant més diners dels que gastaria assumint d’inici el pagament de les citades indemnitzacions i per tant, podem assegurar que s’està fent una mala gestió econòmica de la problemàtica que ens ocupa.

És per aquest motiu que hem adreçat un escrit al Secretari General Tècnic del Ministeri d’Interior, Juan Antonio Puigserver i també a la Subdirecció de Recursos Humans on demanem que canviïn de criteri i assumeixin des del principi el pagament de les citades indemnitzacions sense necessitat d’haver d’anar a la via contenciosa administrativa.

 

Descarrega’t el PDF: DEMANEM A PUIGSERVER QUE D’UNA VEGADA PER TOTES LA GENERALITAT PAGUI ALS AGENTS LES INDEMNITZACIONS PER LESIONS EN ACTE DE SERVEI