Us recordem que per tenir dret a indemnitzacions per raons de servei cal atendre’s al que regulen el Decret i la Instrucció d’indemnitzacions per raó de servei.

Recordem que aquestes normes disposen el següent:

– Que el funcionari comissionat hagi de desenvolupar les seves funcions fora del seu àmbit d’actuació ordinari.

– Que el funcionari comissionat realitzi una jornada de treball que comporti fer 9 o més hores de treball efectiu.

– Que s’iniciï la comissió de serveis abans de les 14 hores i finalitzi més tard de les 16 hores, generant el dret a percebre la manutenció de dinar; que s’iniciï igual o després de les 14 hores i finalitzi després de les 23 hores, generant el dret a percebre la manutenció de sopar; que s’iniciï abans de les 14 hores i finalitzi després de les 23 hores, generant la dieta per manutenció de dinar i de sopar

És molt important que recordeu que la satisfacció d’indemnitzacions per raó de servei no es fa d’ofici i que ÉS NECESSARI TRAMITAR EL CORRESPONENT DAD51 PER PODER-LES PERCEBRE.

Desgarrega’t el PDF: INDEMNITZACIONS PER RAÓ DE SERVEI