Tal com es va acordar al Consell de la Policia del 15 de maig d’enguany, s’han acomplert les demandes reiterades de l’SME per tal de crear comissions per a totes les especialitats del CME. A falta de tenir-ne per a Ordre Públic i Trànsit, la primera que han concedit ha estat la d’Investigació.

La voluntat de l’SME és poder tractar a les comissions de les especialitats aspectes que ens afecten i tractar de forma tècnica i especialitzada les necessitats. Un cop obtinguts els resultats, elevar-ho al Consell de la Policia per a la seva aprovació i per crear un canal de negociació col·lectiva més àgil i útil que l’actual davant l’Administració.

En ser convocats per anar a la comissió vam assistir amb la voluntat de tractar aspectes tan diversos que afecten als integrants de l’especialitat com:

– REVISIÓ DE LA DT PREP 3269/2016 de Coordinació en l’àmbit de la Investigació de la PGME.

– MANCA DE MATERIAL ESPECÍFIC DE DOTACIÓ I RECURSOS DISPONIBLES A LES UNITATS: funda d’arma interior antifurt, USB’s, valises, “pinganillos”, llanternes IOTP’s, sprays defensa, braçalets identificadors moderns i armilla operativa, gabinets visualització d’imatges, instal·lació FAST ID, renovació URGENT d’equips informàtics a les unitats com DELICTES INFORMÀTICS, BLANQUEIG DE CAPITALS, quotes disc durs, tractament de vehicles i material intervingut, papereria corporativa.

– CONCURSOS I FORMA D’OCUPACIÓ DE LES PLACES, MOBILITAT. Actualització i estat de places a LD’s – UTTD’s, Ciutat de la Justícia. – petició d’informes d’assessoria jurídica Dept. Interior.

– CREACIÓ DE LA CG DE POLICIA CIENTÍFICA: distinció dels grups de Policia científica i reestructuració de la dependència orgànica-funcional de les unitats d’investigació

– REVISIÓ HORARIS I RATIO DE LES VACANCES 80/20%, DISCRIMINACIÓ EN LA REALITZACIÓ D’HORES EXTRES.

– ESTUDI DE CÀRREGUES DE FEINA, REVISIÓ DEL DIMENSIONAMENT DE LES UNITATS I COMPENSACIÓ DE LES HORES ACUMULADES.

– SERVEIS UNIPERSONALS O MODELS DE TRACTAMENT DE LES GUÀRDIES PRESENCIALS I NO PRESENCIALS.

– ESTAT DEL MODEL POLICIAL A BARCELONA 2.0

– AUGMENT DELS CASOS D’ASSETJAMENT LABORAL, PROPOSTES DE MILLORA PER MOTIVACIÓ DELS AGENTS INTEGRANTS.

– FORMACIÓ CONTÍNUA I TRANSVERSAL DELS SEUS MEMBRES i reconeixement del personal sense FORMACIÓ BÀSICA que realitzi funcions a l’especialitat. Creació borsa de formadors per a ISPC. Adequacions pràctiques TIR.

– CATÀLEG DE LLOCS DE TREBALL DE SEGONA ACTIVITAT per l’especialitat.

La nostra sorpresa va ser quan vàrem comprovar que l’Administració només volia que es tractés en aquesta comissió el tema de les GUÀRDIES PRESENCIALS. Des del nostre sindicat hem demanat que es realitzi un calendari de reunions i que es puguin tractar qualsevol dels aspectes presents o futurs que puguin anar sorgint de forma regular. L’Administració s’ha compromès a presentar un document de treball que contempli les nostres reivindicacions i revisar el model actual de guàrdies en una pròxima reunió de la Comissió d’Investigació pel mes de Febrer del 2018.

Us animem a fer-nos arribar les vostres propostes a través dels delegats de l’SME, telefònicament o a través del correu específic investigacio@sme-mossos.cat i així poder continuar treballant perquè la vostra veu s’escolti i aconseguim millores per dignificar la tasca dels integrants de l’especialitat d’investigació del CME.

 

Descarrega’t el PDF: REUNIÓ COMISSIÓ INVESTIGACIÓ (I)