El dia 18 Desembre de 2017 hi ha hagut reunió regional de la RPMN entre els representants de l’Administració i les organitzacions sindicals representatives. Aquí us fem un breu resum dels temes que s’han tractat:

 • ABP MOLLET: Entrega de fundes i armilles antibales; falten 6 agents de rebre les fundes i 4 armilles de talles especials. Fins a mitjans de gener no arribarà tot. Ja ens informen que en casos de necessitar reposicions per deteriorament, poden trigar més temps. Des de l’SME es posa l’accent en poder rebre per les unitats de paisà (UI’s, fures, 200, etc.) les fundes d’armilla amb celeritat. La reparació de la barrera del pàrquing exterior està pressupostada i pendent d’execució així com el teclat numèric –codificador-. Grup de P. Científica: Manca d’ordinadors. Tot el referent a l’especialitat ho podeu llegir al comunicat de l’SME de la comissió d’investigació del passat dia 28 de novembre.
 • CD PINEDA: El servei del GAV necessita perfil d’OAC per a desenvolupar la seva tasca diària; en aquest punt caldria revisar els perfils a escala global del cos i que la DSIP doni el vistiplau. S’elevarà a la Prefectura. La reparació de la porta del pàrquing ja s’ha realitzat.
 • CD SANT CELONI: Manca d’efectius. Ja hi ha per escrit comunicat intern que en cas d’haver-se de realitzar servei unipersonal es passi a realitzar en trinomi; el cap de torn valorarà la distribució dels efectius. Des de l’SME fa temps que demanem que els serveis nocturns es realitzin en trinomi i un canvi del parc mòbil adient per portar-se a terme, com a mesura per a dotar als moss@s de més seguretat i garanties d’èxit en cas d’incident.
 • ABP MATARÓ: Proximitat i canvis d’horaris –pla de barris-. Queda descartat realitzar patrulles mixtes amb PL Mataró d’ara endavant, es dedicaran més a la gestió de les seves competències. En referència al confort tèrmic i les altes temperatures patides a l’ABP, es preveu realitzar el canvi de la maquinària afectada i resoldre la problemàtica. Aquests i d’altres reparacions a tot el territori estan immerses en processos de renovació/licitació de noves empreses per al seu manteniment i això endarrerirà les actuacions.
 • ART MATARÓ: Queixes per realitzar controls fora de sector i mal funcionament de les PDA’s. Ens argumenten que els recursos humans es mouen per tot el territori i els serveisde trànsit no són una excepció. Es tracta d’un servei global i que han de cobrir la territorialitat on calgui. A veure si per concedir AP’s segueixen el mateix criteri. S’espera una nova partida de tauletes –ja no PDA’s- per substituir les actuals. No tenen dates de previsió.
 • ABP PREMIÀ: Serveis al port del Masnou; tot i haver-hi seguretat privada, el patrullatge dirigit a la zona no exclou que s’hagi de realitzar per part de la seguretat pública.
 • ABP TERRASSA: CCTV i canvi de centre de control, monitors, etc. RESOLT.
 • PRÀCTIQUES DE TIR A ISPC: S’han reprès les pràctiques a les galeries de tir; es demana que amb mesos de temperatura extrema de fred/calor s’adaptin les pràctiques. Intendent ens comenta que les pràctiques s’adapten el màxim possible a la realitat que ens podem trobar en servei; els monitors de tir també adapten la seva vestimenta a la climatologia. Es descarta poder signar convenis amb galeries de tir privades.
 • GUÀRDIES PRESENCIALS DE NIT UNITATS INVESTIGACIÓ I GNP: Es valora passar de 3 a 4 sectors per tal de seguir mancomunant les guàrdies entre ABP’s. Amb la previsió d’un nou CO d’investigació durant l’any 2018 i la posada en marxa de la comissió de l’especialitat d’investigació, se’ns demana poder seguir com fins ara la forma de realitzar les guàrdies, tot i no respectar-se la DT 3269/2016. Es continuarà treballant a la Comissió per tal de dimensionar les unitats a les funcions encomanades tenint en compte les càrregues de feina que suporten els seus membres.
 • SERVEI PROTECCIÓ EGARA: S’ha cobert 8 vegades durant l’any 2017 el servei per part de moss@s pertanyents a l’ABP Cerdanyola, Cd Montcada, etc. Es valora d’on s’ha de mobilitzar els recursos humans per cobrir el servei en cas de necessitat i els casos no han sigut prou rellevants per a considerar-ho com a problema a resoldre o destinar-hi solucions urgents.
 • SERVEI ELECCIONS 21D: Es preveu que gairebé tots els serveis es puguin realitzar de forma estàtica i no calgui estacionar els vehicles durant tot el servei al punt de votació, sinó que es puguin alliberar per serveis en altres punts. Es garantirà un portàtil per cada 2 agents mínim.
 • DISTRIBUCIÓ ARMES LLARGUES A LA RPMN: Arran de les necessitats del passat dispositiu “CRONOS”, es dimensionarà el nombre i distribució d’armes llargues a la RPMN.
 • DISTRIBUCIÓ I SEGURETAT DE CONTAINERS PER SUBSTÀNCIES: En fase d’instal·lació de ventilació, càmeres de control, alarmes, il·luminació, etc.
 • CD CALDES DE MONTBUI: L’empresa responsable de l’estudi tèrmic realitzarà el dictamen per poder valorar diferents propostes de climatització.
 • MOBILIARI PER QUATRE CAMINS, CP JOVES I CADIRES PER LA RPMN: L’estat del mobiliari dels centres penitenciaris és alarmant i d’extrema gravetat. El compromís de la Comissària Manresa, tot i ser de serveis centrals, és d’accelerar els tràmits amb la gerència dels centres penitenciaris, Departament de Justícia o qui faci falta per donar solució a l’estat deplorable de les instal·lacions on realitzen el servei els moss@s. La renovació de cadires a tota la regió és una assignatura pendent també i s’haurà d’esperar a futures licitacions.
 • ALTRES ÀMBITS DE SEGURETAT: Previsió d’instal·lació d’altres càmeres a l’ABP Sabadell, peixera a Santa Coloma de Gramenet i d’altres actuacions aprovades anteriorment en fase d’execució.

Us animem a seguir-nos pel canal TELEGRAM de l’SME @smemossos i a fer-nos arribar les vostres propostes a través dels delegats de l’SME, telefònicament o a través del correu específic rpmn@sme-mossos.cat i així poder continuar treballant perquè la vostra veu s’escolti i aconseguim millores per dignificar la tasca dels integrants del CME!!!

Descarrega’t el PDF: REUNIÓ RPMN 18 DESEMBRE 2017