Aquest dimarts 30 de gener l’Administració i els sindicats ens hem reunit en el marc de la comissió de treball que es va fent cada mes. Aquests són els punts més destacats de la reunió:

NÒMINA

L’Administració ens ha comunicat que des d’aquest mes de gener a la nòmina la nomina incorpora el detall de les hores extres que es cobren. Així doncs, ara es pot veure cada data exacta i quan es van fer hores extres, amb el nombre d’hores que genera cadascuna d’aquestes dates.

Aquesta mateixa informació detallada es vol aplicar també en el cobrament de la nocturnitat però malgrat estar previst que ja s’hagués aplicat en aquesta nòmina de gener, per temes d’adequació informàtica encara no s’ha pogut fer.

VALS DE ROBA PAISÀ

Els vals de roba de paisà corresponents a l’any 2016 es pagaran durant la primera quinzena de març. Es manté el mateix sistema de pagament que fins ara i l’establiment on es podrà bescanviar el val seguirà sent MACSON.

COMPENSACIONS TREBALL 12 O MÉS HORES CAP DE SETMANA

Les compensacions per treball de 12 o més hores en cap de setmana, no s’han pagat ja que encara s’estan adaptant els programes informàtics per poder-ho fer efectiu.

DISPOSITIU ÀGORA

L’Administració ens manifesta que segueixen amb la voluntat de poder oferir l’opció de compensar econòmicament les hores del Dispositiu però encara resten pendents de disponibilitat de pressupost. Al Consell de Policia del dia 8 de febrer esperen poder-nos donar ja una solució definitiva a aquest tema.

INDEMNITZACIONS RAÓ DE SERVEI

D’aquí poc temps, l’Administració publicarà un comunicat intern explicant uns criteris explicatius d’aplicació a propòsit de les indemnitzacions per raó de servei en tres supòsits diferents:

  1. Si tota la jornada és amb hores extraordinàries i es demana una dieta perquè es compleixen els requisits per tenir-la, es seguirà descomptant com sempre s’ha fet, una hora extra del total de la jornada, ja que és incompatible cobrar dieta i hora extraordinària.
  2. Si tota la jornada és contra prestació ordinària (1680h) i es demana una dieta perquè es compleixin els requisits per tenir-la, primer s’aplicarà sobre el total de la jornada el que disposa l’article 11 del Decret de Jornada i horari 146/1996 i que és el següent:
  3. a) El personal subjecte al règim horari de torns i als horaris específics que treballi més de 10 hores, té una hora de descans, computable com a temps de treball efectiu.
  4. b) El personal subjecte a l’horari flexible que treballi més de 9 hores té una hora de descans, no computable com a temps de treball efectiu.

Si després d’aplicar aquest article, es segueixen complint els requisits per tenir dret a dieta, aquesta es podrà demanar.

  1. Si del total de la jornada una part és amb hores extraordinàries i una altra part és contra prestació ordinària (1680h), fins ara no es tenia dret a dieta, però quan surti publicat el comunicat intern, si les hores que van contra prestació ordinària són 9h o menys, es podran sumar a les hores extres i si després de sumar-les, es compleixen els requisits per tenir dret a dieta, aquesta es podrà demanar.

Per contra, si en algun cas el nombre d’hores contra prestació ordinària supera les 9h, caldrà aplicar primer l’article 11 del Decret 146/1996 sobre aquest grup d’hores i després d’aplicar aquest article sumar-les a les hores extres i si es segueixen complint els requisits per tenir dret a dieta, aquesta es podrà demanar.

Recordem quins són els requisits per tenir dret a dieta:

– Que el funcionari comissionat hagi de desenvolupar les seves funcions fora del seu àmbit d’actuació ordinari.

– Que el funcionari comissionat realitzi una jornada de treball que comporti fer 9 o més hores de treball efectiu.

– Que s’iniciï la comissió de serveis abans de les 14 hores i finalitzi més tard de les 16 hores, generant el dret a percebre la manutenció de dinar; que s’iniciï igual o després de les 14 hores i finalitzi després de les 23 hores, generant el dret a percebre la manutenció de sopar; que s’iniciï abans de les 14 hores i finalitzi després de les 23 hores, generant la dieta per manutenció de dinar i de sopar

És molt important que recordeu que la satisfacció d’indemnitzacions per raó de servei no es fa d’ofici i que ÉS NECESSARI TRAMITAR EL CORRESPONENT DAD51 PER PODER-LES PERCEBRE.

 

Descarrega’t el PDF: COMISSIÓ DE TREBALL 30 GENER 2018