L’SME va proposar a l’Administració que els agents que s’indisposessin en torn de nit poguessin anar al metge l’endemà del torn que van causar absència, i que aquest justificant de visita els servís a efectes de justificació de l’absència (recordem que segons normativa actualment la visita al metge ha de ser el mateix dia que s’inicia el torn que s’ha produït l’absència i no s’accepten justificants de l’endemà…)

Doncs bé, l’Administració ha acceptat la nostra proposta: a partir d’ara els funcionaris del CME que treballin en torn de nit i no es puguin incorporar al servei per motius de salut, podran acreditar l’atenció mèdica rebuda mitjançant un justificant mèdic emès l’endemà de l’absència.

 

Així mateix, es podrà aplicar aquest criteri si el funcionari ha d’abandonar el servei per motius de salut un cop aquest s’hagi iniciat. En ambdós casos l’absència es computarà des de la primera jornada de treball en torn de nit, malgrat que el justificant mèdic s’hagi emès l’endemà.

En aquest sentit, pròximament es farà una modificació dels Criteris de tramitació de llicències, permisos, reduccions de jornada i absències del CME, que incorporaran un nou paràgraf a l’apartat sisè sobre les absències per motius de salut en torn de nit. Mentre no estigui llesta aquesta modificació ja s’aplicarà igualment la manera de procedir comentada.
Descarrega’t el PDF: INDISPOSICIONS EN EL TORN DE NIT