Hem detectat que tot i haver informat d’aquests fets en diferents ocasions i diverses vies, hi ha força companys/es que desconeixen aquest fet.

Així doncs, tornem a recordar que fruit de millores en la funció pública, des de mitjans de 2017, tota una sèrie de malalties epidemiològiques incloses en el RD2210/1995 de 28 de desembre, entre les quals hi ha la grip, no comporten pèrdua de retribucions en cas de baixa.

Arribat el cas, per no perdre retribucions davant una possible baixa d’aquest tipus, caldrà acreditar davant els serveis d’administració que la baixa ve derivada per un dels motius pels quals no pertoca la minora econòmica en la nòmina -sobre tancat amb diagnòstic al servei d’administració i adjuntar DAD83.

https://www.sme-mossos.cat/circumstancies-excepcionals-it/

 

Descarrega’t el PDF: LA GRIP NO COMPORTA PÈRDUA DE RETRIBUCIONS