NOMBRE D’AGENTS SENSE ARMILLES I FUNDES A LA RPP

Havent tingut informació que ENCARA hi havia agents sense armilles, vam preguntar pel nombre d’efectius que es troben després de tant temps sense la seva respectiva armilla. Ens informen que són 6 agents (4 SRCO, 1 Tàrrega, 1 ARRO). La previsió és que entre febrer i març arribin. A la vegada ens exposen que al magatzem hi ha pendents de recollir per diverses circumstàncies 4 armilles i 22 fundes.

 

NETEJA VEHICLES. EXPOSEM QUE CONTINUEM AMB DEFICIÈNCIES

Som coneixedors que tal com ens van informar en l’última reunió regional, s’han incrementat les freqüències de rentada passant a duplicar-se i que s’intenta establir prioritats per la tipologia dels vehicles. No obstant això, argumentem que per les peculiaritats de la nostra feina en massa ocasions la neteja d’un vehicle no obeeix a una qüestió d’estadística, sinó a altres factors com entorn de treball, clima, etc. D’aquí, que atenent al sistema actual de concessió planificada, en diverses ocasions es produeixen aquestes deficiències, fet del qual novament donem trasllat.

 

SITUACIÓ ACTUAL DEL PLA DE SEGURETAT DEPENDÈNCIES RPP

Preguntem en quina situació es troba el pla de seguretat de totes les comissaries de la RPP. Ens manifesten que s’han començat a fer visites amb tècnics encarregats de fer el projecte per la licitació de les obres. En primer termini es col·locarà pilones en les dependències que no en disposen i es millorarà el sistema de videovigilància en totes les comissaries.

 

COMISSARIES SENSE PATRULLA PER TRASLLATS DE MENORS DE BARCELONA. POSSIBLE RECERCA DE SOLUCIONS

Les principals afectacions es produeixen a Les Borges i Mollerussa on a causa d’aquests tipus de trasllats en determinades hores, es genera un greu problema en el nombre d’efectius. Reconeixen que el problema existeix i que s’ha demanat una revisió de protocols. Es treballa amb la possibilitat que els trasllats es facin amb origen i siguin indicatius de la demarcació del lloc inicial on es troba el menor, els qui efectuïn el trasllat.

  

TEMA TÀSER. PREVISIÓ EFECTIUS RPP QUE PODRAN FER-NE ÚS

La previsió és la inicial. Seran els Caps de torn o altres efectius que els puguin substituir. Preguntats per aquest sindicat, exposen que cap agent que de vegades faci de responsable serà requerit per fer-ne ús. Referent a la formació, del 29 de Gener al 16 de Febrer es formarà a 90 efectius de la RPP.

 

DES DE L’SME FEM RECORDATORI QUE L’ÚS DE WHATSAPP NO ÉS UNA VIA VÀLIDA PER A FER CANVIS DE SERVEIS I SIMILARS

Ens manifesten ser-ne coneixedors i exposen que pot haver-hi algun cas residual. Davant aquest fet, no ha d’haver-hi cap responsabilitat davant algun canvi fet per aquest sistema i no realitzat.

 

DES DELS CAPS D’ÀREES I CAPS REGIONALS QUINA LECTURA EN FAN DE LA SIGNIFICATIVA MINORA D’EFECTIUS SOTMESOS A TORNS DURANT AQUEST PASSAT DESEMBRE

En la resposta no han entrat en condicionants que són coneixedors que existeixen i que cal buscar solució. L’explicació donada es centra en el fet que al desembre es reuneixen tot un seguit de drets laborals, com vacances d’hivern i diferents permisos com AP’s. Això junt amb altres condicionants, com qüestions de salut, fan que la minora sigui notòria. Entre altres, han exposat com a peculiaritat, que el nombre d’indisposicions el mes de desembre va doblar la mitjana mensual.

 

MALESTAR GENERALITZAT PER POCA CONCESSIÓ D’AP’s DURANT EL PASSAT DESEMBRE. AIXÒ ÉS SUMA AL MALESTAR PEL DESCONEIXEMENT DE LA IMPUTACIÓ HORÀRIA DEL DISPOSITIU ÀGORA

Estan d’acord i són coneixedors d’aquest malestar. Condicionants com la manca d’efectius per motius diversos, així com la concessió de cicles de vacances en aquests períodes, fa molt difícil l’atorgament de AP’s en aquestes dates. Respecte a l’ÀGORA també entenen la preocupació, i com a tot el territori, resten a l’espera de què determina la DGP.

 

PLANIFICACIONS TORN NIT TRÀNSIT. MOLT HABITUAL UNA ÚNICA PATRULLA A LLEIDA I UNA A TÀRREGA. REALITZACIÓ DE CONTROLS A ZONA TÀRREGA O LLEIDA DEIXANT UN DELS DOS SECTORS DESCOBERTS

La resposta donada és que això es dóna per la pretensió que es funcioni més com a àrea que com a sector i s’unifiquin controls. Des de l’SME se’ls informa que és una mostra més de moltes de no “saber cuidar” als efectius que continuen fent nits i que per més inri, s’innova en planificacions que no fan més que castigar. Sigui l’efectiu de Tàrrega o el de Lleida, se l’obliga a fer un desplaçament fora del seu sector amb un significatiu increment de quilòmetres, i per tant, de riscos. La percepció generalitzada és que continuar amb l’estadística de què es segueixen fent controls sembla ser que sigui l’únic que preocupa. Per contra, l’increment de temps de resposta davant d’actuacions al sector descobert no importa, l’increment de riscos de la patrulla tampoc.

 

LABORATORI CIENTÍFICA. FI OBRES I POSADA EN FUNCIONAMENT

Les obres es troben quasi acabades i estan pendents de rebre autorització de fi d’obra. Una vegada es disposi del certificat i s’acompleixin les directrius referents a riscos, aquest ja podrà ser posat en funcionament.

 

EFECTIUS SRCO. MÍNIMS ACTUALS PER TORN. PROBLEMES CONCESIONS PERMISOS

Com en gran part de la RPP reconeixen problemes de baixes llargues i altres condicionants. Els mínims establerts actualment són de 8 en torns de matí o tarda i de 5 en torn de nit. Per davall d’aquest nombre no es poden concedir permisos. Respecte a la possibilitat d’establir una bossa d’hores retribuïdes per suplir dies excepcionals, es continua sense preveure aquesta possibilitat.

 

PER FINALITZAR LA REUNIÓ:

Moments previs a l’acabament d’aquesta, el que ja us vam avançar en whatsapp divulgatiu i comunicat de l’SME difós el mateix dia 17 de gener de 2018 a la tarda (RPP: ON ÉS EL DIÀLEG?)

El Sots-cap de la RPP ens informava que tots aquells efectius de la RPP que fins ara començaven la seva jornada a les 7h, 15h, i 23h, a partir de l’1 de febrer veurien canviat el seu horari i començarien el seu torn a les 6h, 14h i 22h respectivament.

Desagradable manera d’efectuar un canvi d’aquestes característiques i del qual hem mostrat el nostre desacord per les formes com s’ha realitzat.

Com dèiem, hi haurà agents que els hi anirà bé i n’hi haurà qui no. En aquest aspecte exposen que davant algun problema de conciliació familiar intentaran donar solució al cas.

Indubtablement, hauria estat una bona mostra d’empatia cap als subordinats afectats pel possible canvi, haver fet un sondeig/enquesta entre aquests per saber l’opinió de la majoria.

D’igual manera, hauria estat enriquidor escoltar les propostes que els sindicats, a qui va menystenir obviant-los en aquesta decisió, hauríem pogut aportar al respecte.

El que queda clar, és que sense diàleg, no anirem bé!

Com ja els vam dir:

Així no, comandaments de la RPP! Així no!

Descarrega’t el PDF: REUNIÓ REGIONAL RPP 17 DE GENER DE 2018