El dia 30 Gener de 2018 hi ha hagut reunió regional de la RPMS entre els representants de l’Administració i les organitzacions sindicals representatives.

Aquí us fem un breu resum dels temes que s’han tractat:

1 OCTUBRE i art.155

Ens informen que més de 10 companys Moss@s han anat a declarar però no de quants companys afectats queden per declarar de la RPMS, ja sigui per la Informació Reservada (IR) oberta per la DAI o per diligències d’altres cossos policials. S’està seguint l’ordre de declaració segons l’atestat de la GC i d’ofici en algunes destinacions, motiu pel qual no poden donar dades perquè les desconeixen.

MANCA D’EFECTIUS GENERALITZADA

La manca d’efectius en torn de nit es ALARMANT. Això es trasllada en una menor prevenció i un major risc i càrrega de feina pels treballadors. Tothom té clar que el màxim valor que tenim al CME som els seus integrants i així ens ho transmeten els màxims responsables regionals. La base del COS no ha de suportar l’alt volum de càrrega de feina i la solució és l’ampliació dels seus integrants.

Des de l’SME demanem que es valori la idoneïtat de mantenir comissàries de districte obertes en torn de nit per tal de rebre denúncies, quan només hi ha una patrulla disponible a reacció. Ja ho veureu companys, quan els números no s’aguantin i la moral del col·lectiu estigui molt baixa, tornarem a dir que és massa tard per reaccionar. No hi ha directrius per part de la RPMS per realitzar serveis unipersonals per part de caporals o sergents cap de torn.

Demanem que no sigui a criteri de cada efectiu sortir sol, sigui cap de torn o comandament. Són molts els companys d’investigació, ORC, GAV’s i Proximitats que realitzen serveis sols de manera planificada! Contacteu amb l’SME quan passin aquests casos, no ho deixeu passar, amb la nostra seguretat no tot s’hi val!

GUÀRDIES I SERVEIS UI REGIONALS

S’ha valorat fer tres zones a cobrir per les diferents ABP’s de la Regió, però han mantingut les dues zones actuals. L’SME, tant a la comissió d’investigació com a les diferents reunions regionals, continuarem exigint que es deixin de fer malabarismes, serveis mancomunats o unipersonals. Inspecció de treball i assessoria Jurídica tenen molt a dir en aquest cas. Demaneu DAD 51 de mitja dieta quan realitzeu les guàrdies regionals.

PLANIFICACIÓ CURSOS ANUALS -FORMACIÓ TRANSVERSAL-

No es veu viabilitat de realitzar cursos com el de conducció policial dins la regió amb docents del mateix CME. Haurem de seguir pidolant cursos a l’ISPC i que uns pocs escollits puguin gaudir de formació.

REPARTIMENT ARMILLES

Falten 18 armilles i 25 pendents de canvi. Sobre les fundes d’armilla, falten 16 en talles especials “XXL SPecial”. De les fundes d’armilla per serveis no uniformats -Còdex, AIC, URPA, UTPC, etc- no tenen dates ni previsió d’entrega. A tot el CME falten per repartir 190 armilles.

MESURES PROTECCIÓ I SEGURETAT A DIFERENTS ABP’s

Hi ha 13 mesures concretes que s’aniran fent segons pressupost. Es milloraran les càmeres segons antiguitat. L’accés a la Regió i de diferents Abp’s amb equip de radioscòpia queda supeditat a l’ús discrecional que vulgui fer l’agent de porta amb el manual d’usuari d’aquest. Sol·licitem formació específica i obligatorietat de fer-ne ús en l’estat actual d’alerta terrorista. S’han fet arribar totes les propostes per tal de millorar la seguretat de les instal·lacions, perímetres i dels efectius que allà hi treballin –teclats codis accés, orientació llums, enfosquiment de vidres, col·locació de pilones, etc.

IMPUTACIÓ ÀGORA

El representant de la Subdirecció General de Recursos Humans (SGRH) ens manifesta que la voluntat segueix per tal de poder oferir l’opció de compensar econòmicament les hores del Dispositiu però encara resten pendents de disponibilitat de pressupost. Al Consell de Policia del dia 8 de febrer esperen poder-nos donar ja una solució definitiva a aquest tema. Al tractar-se d’un fet sobtat, atípic, urgent i molt excepcional, afegit a la valoració política pendent dels Departaments afectats, s’ha generat una situació mai vista al CME.

COMISSIONS I PERMUTES A LA REGIÓ

No hi ha directrius des de la RPMS d’atorgar o denegar-les. Es mira de ser el màxim de favorable i es signen de forma positiva, després pel que fa a CSUCOT o SGRH ja és fora de l’àmbit de decisió de la RPMS. Si teniu casos concrets, contacteu amb el vostre delegat.

DAD 83 I PETICIÓ INFORMES PER MALATIA-BAIXES

Servei d’administració ens manifesta que cal “mostrar” el comunicat de baixa on especifiqui la malaltia, no cal sobre tancat i és potestatiu demanar informe o no. Des de l’SME mostrem el nostre neguit amb el tema de demanar “informes” –com pot ser la GRIP- o que es vagi dient el motiu de les baixes pels despatxos i sigui potestatiu per part del servei d’administració demanar l’informe. Ni ens sembla lògic ni veiem el principi de confiança mútua treballador-empresa que hauria d’imperar. Seguirem de prop les incidències.

CLIMATITZACIÓ, OLORS I GOTERES

Són moltes les destinacions amb incidències amb el fred o calor als vestuaris, mosquits, fortes olors o sanitaris deficients. De les notes informatives redactades pels companys i dels informes realitzats pels responsables de les destinacions, el servei d’administració ens explica les actuacions dutes a terme i possibles solucions futures. Farem seguiment i no dubteu en informar el vostre delegat-col·laborador de l’SME de la zona.

SRC i Sala Hospitalet

La manca de cables “MK” d’operadors de sala ja està solucionat i s’aniran demanant segons necessitat. A causa de la manca de sotsinspectors al territori, s’anirà substituint amb sergents amb complement retributiu per tal de portar el servei de sala. La manca d’efectius es fa palesa també a sala i les càrregues de feina que han de suportar els treballadors es trasllada en demora del temps de resposta al carrer –habitual portar fins a tres conferències per part d’un mateix operador-.

Hem proposat computar una hora més als efectius quan s’unifiquen conferències o es treballa sota mínims com a mesura provisional, tal com es fa a d’altres SRC. Sobre la instal·lació d’humidificadors per tal d’evitar casos de lipoatròfia semicircular tot i no haver-se detectat cap cas a SRC RPMS, no ho veuen necessari. Servei de Sala a ABP Hospitalet queda pendent del trasllat de la GUH a unes noves instal·lacions seves. No hi ha canvi previst a curt termini per la Sala d’Hospitalet.

TRÀNSIT

Es comenta els dispositius que per motiu de partits al camp de futbol del RCD Espanyol –privatització del servei públic- que han de cobrir els companys de l’especialitat i la seva afectació al servei ordinari. Des de l’SME es demana l’estacionament de les motocicletes particulars dels efectius dins del recinte de les dependències de Sant Feliu de Llobregat.

Es farà una actuació sobre l’enllumenat de la zona i es preveu poder fer al mateix temps un planxé de ciment i per complir amb aquesta demanda. Sobre utilitzar els canals de treball diferenciats per serveis i passi de dades operatives, s’hauria de realitzar un major augment d’operadors de sala. Des de l’SME sol·licitem que companys voluntaris o en segona activitat, que reuneixin les condicions puguin desenvolupar la seva tasca d’operador de trànsit a les SRC. Quan hi hagi denegacions de permisos, contacta amb el teu delegat per intermediar doncs sembla que les denegacions es dóna en casos molt comptats i justificats.

ARRO

Les deficiències i avaries dels vehicles es van resolent a mesura que les empreses del rènting o dels equipaments fan reparacions –llargament esperades-. Les transformadores, ponts, reposabraços, etc. es van substituint, doncs molts vehicles han passat de rènting a propietat -motiu de la tardança de segons quines reparacions-. Davant la petició de l’SME de repartiment de doble cranc i guants antitall, ens manifesten que amb l’entrega de les noves armilles antitrauma s’espera poder entregar un segon cranc.

Sobre l’entrega dels guants antitall no ens poden donar dates. Tenen clar que amb els guants d’ordre públic no es pot substituir pels guants antitall i que s’ha de dotar a tots els Moss@s dels elements de protecció adients. La seguretat dels vehicles estacionats fora del perímetre de l’ABP es revisarà per buscar solucions. El trasllat a l’aeroport del Prat segueix sense data.

AIC, UTTD i UTPC

Peticions d’hores extres, material i acumulació d’hores acumulades. Per les hores extres són partidaris que es realitzin dins l’especialitat i no per serveis d’USC o POEA. Es tractarà a la comissió d’investigació aquests assumptes i es continuarà demanant el material i la uniformitat adient per les funcions encomanades.

ASA

Revisions dels protocols d’activació de servei TEDAX a la zona; alerta per part de companys amb “fascitis plantar”. Segons administració les noves botes donen bons resultats. Des de l’SME posem l’accent que a nivell de salut laboral no deixarem de seguir els casos que es donin a l’aeroport o arreu.

SERVEIS A JUTJATS

Ja sigui per instal·lacions deficients com per càrregues de feina -El PRAT i GAVÀ amb les seves CD’s-, tot i que es mirarà de parlar amb les gerències d’aquestes instal·lacions per millorar les condicions, també es parlarà amb els caps d’OAC perquè transmetin als Jutjats que siguin conscients que els CME treballa per la ciutadania també i no només pels Jutjats, flexibilitzant el temps de romandre a les custòdies o sobre el temps d’entrega dels detinguts per incapacitat dels Jutjats d’atendre’ls en un temps òptim.

PETICIÓ INSTAL·LACIÓ PLAFONS LED

a les dependències on realitzin servei els efectius del CME, s’ha començat amb aquesta instal·lació al PRAT, ESPLUGUES I CORNELLÀ. El nombre d’efectius amb la vista cansada de 40 anys d’edat o menys és preocupant i des de l’SME esperem que aquesta mesura faci minvar aquesta situació.

PREVISIÓ LOTS D’HORES PLA D’ESTIU

No tenen dades ni volum de paquets d’hores per informar-nos encara i de les disfuncions patides l’any passat, es tindrà present pel proper operatiu.

FORMACIÓ I RESPONSABILITATS SOTSCAPS DE LES CD’s

Es reforçaran les directrius per tal que tota la informació i formació que s’imparteix als comandaments també arribi als sots caps de les CD’s.

IMPLEMENTACIÓ TASER

La formació a la RPMS s’ha posposat fins a l’abril per motius merament d’agenda, en coincidir el GSMA MWC amb el període assignat per la formació.

Des de la Regió ens fan arribar el seu agraïment, que fem extensiu, per l’alt grau de professionalitat que ha demostrat el col·lectiu davant el CRONOS, ÀGORA, i d’altres serveis a Gavà, Cambrils, com dels esforços que realitzem tots els integrants del CME, i que es veu dia a dia en qualsevol dels serveis als quals estem destinats, conscients de la situació econòmica i política actual.

Us animem a seguir-nos pel canal TELEGRAM de l’SME @smemossos i a fer-nos arribar les vostres propostes a través dels delegats i col·laboradors de l’SME, telefònicament o a mitjançant el correu específic rpms@sme-mossos.cat. Així podrem continuar treballant perquè la vostra veu s’escolti i aconseguim millores per dignificar la tasca dels integrants del CME!!!

Descarrega’t el PDF: REUNIÓ RPMS 30 GENER 2018