Avui dijous s’ha celebrat el Consell de Policia i aquests són alguns dels punts més destacats que s’hi han tractat:

Processos selectius

Sobre la convocatòria d’accés a mosso, entre el 13 de febrer i el 22 de març es faran les entrevistes. Després quedaran pendents de fer les proves de català, mèdiques i la de comprovació de tatuatges. Es preveu que el 3 de setembre s’iniciï el curs bàsic a l’ISPC i seria a partir de mitjans de l’any 2019 que s’iniciaria el període de pràctiques.

Hi ha previsió de publicar al llarg del mes de maig les següents convocatòries:

64 llocs de treball (40 mosso, 15 caporal, 9 sergent) d’Ordre Públic

25 llocs de treball (18 mosso, 6 caporal, 1 sergent) de Tèdax

9 llocs de treball (7 mosso, 1 caporal, 1 sergent) de Canina

Aquest 2018 també hi ha intenció de publicar concursos de provisió (no hi han dates previstes) de trànsit, ARRO i Investigació. En aquest cas la seva publicació dependrà del fet que hi hagi disponibilitat pressupostària.

Només en el cas que al final sigui possible per pressupost publicar els concursos anteriorment citats, aleshores es publicaria al darrer trimestre un concurs general de mosso, caporal, sergent i sotsinspector.

Recuperació pagues extres i altres drets

Està previst que ens paguin durant aquest primer trimestre de 2018 el 20’77% de la paga extra de 2012.

Està previst que ens paguin al llarg de l’any 2018 el 10% de la paga extra de 2013.

Hi ha un grup de treball que treballa per la calendarització del retornament del 90% restant de la paga extra de 2013 i la paga extra de 2014.

Hi ha també un altre grup de treball que treballa per la recuperació del FAS i de la paga de productivitat.

AP’s sisè trienni

Alguns agents que tenen ja reconeguts aquests AP’s no els tenen encara carregats a l’aplicatiu perquè segurament han estat notificats abans ells que la mateixa Administració. En el moment que l’Administració sigui notificada, se’ls carregaran aquests AP’s.

Pla carrera USC

Per treballar sobre aquest tema hem estat convocats a una comissió de treball el 21 de febrer.

Defenses extensibles

Les defenses extensibles ja estan acabant de lliurar-se, si no ho han estat ja, a tot el col·lectiu. Una vegada finalitzat el lliurament, la Unitat d’Armes comprovarà que cap agent s’hagi quedat sense.

Vals roba de paisà

Els vals de roba de paisà corresponents a l’any 2016, seran lliurats al llarg d’aquest primer trimestre de 2018. Seran vals bescanviables a botigues MACSON.

Dispositiu ÀGORA

L’administració ens comunica que finalment SÍ que es podrà compensar econòmicament. Aquesta compensació es faria d’aquí a uns dos mesos o dos mesos i mig. Una vegada s’hagi compensat el Dispositiu, es revisaran les hores per arreglar totes aquelles incidències que hagi pogut haver-hi, com per exemple la compensació d’hores de romanent en la bossa d’hores acumulades.

Canvi horari RPP

Després de les queixes que han rebut a la Regió, el canvi d’horari que preveien fer ara al febrer queda ajornat per més endavant.

Jubilació anticipada

No hi ha novetats sobre aquest tema respecte del que es va dir durant el darrer Consell de la Policia.

 

Descarrega’t el PDF: CONSELL POLICIA 8 FEBRER 2018