Els companys i companyes destinats a les Sales Regionals de Comandament o sales específiques, fa anys que esperen un reconeixement a la seva tasca i que pateixen, igual que la resta del Cos, la manca d’efectius. Això provoca que les CÀRREGUES DE FEINA DELS ADMINISTRADORS DE SALA hagin anat assumint una feina molt per sobre de l’òptima i desitjada, sense que se’ls reconegui aquest esforç, que ja s’ha convertit en quelcom de quotidià.

Unificar conferències, menjar davant la pantalla, no fer els descansos d’atenció visual cada hora o simplement perllongar el temps de resposta a les consultes i assignació de serveis dels companys al carrer o atenció a les trucades del 112, manca de briefings, etc… La desmotivació i el nul reconeixement a la seva funció essencial fa que s’hagi catalogat als operadors de sales com un destí gens atractiu i allunyat de la realitat laboral.

Aquest esforç i reconeixement es va aprovar i va quedar palès amb l’Acord de Govern 166/2006, amb el Pla de Carrera Professional del CME i que després de 10 anys encara no s’ha fet efectiu per part de l’Administració. Durant l’etapa de desplegament es va haver d’improvisar i fer grans esforços, tant personals com laborals, per tal que tot tirés cap endavant.

El pas dels anys ens ha demostrat que el FUM que ens ven l’Administració, en aquests i molts d’altres àmbits (pagament ÀGORA, pagament de pagues extra endarrerides, convocatòria de concursos generals, etc), fa que en desconfiem un cop més. Ara creiem que és el moment de tornar a EXIGIR el reconeixement i l’ACOMPLIMENT REAL DE TOTS ELS ACORDS SIGNATS I PUBLICATS AL DOGC. És per això que instem al Secretario General Técnico Sr. Puigserver a:

– Que es faci pública la Relació de Llocs de treball (RLT) i es fixin els efectius mínims en horaris de M/T/N i cap de setmana.

– Que mentre duri l’assoliment total de dimensionament dels efectius del CME en els 18.200 MOSS@S previstos, els treballadors siguin coneixedors dels serveis mínims als seus destins, i el cas que es desenvolupi la seva tasca sota els mínims fixats, ES PAGUI O S’IMPUTI UNA HORA DE TREBALL EFECTIU COMPLEMENTÀRIA, tal com ja s’està fent a alguna SRC.

Des de l’SME voldríem que això fos una mesura transitòria i creiem que l’ideal seria dimensionar les unitats i el personal a les funcions encomanades actualment, però no que continuï aquesta dinàmica que contra el treballador tot s’hi val.

Des de l’SME sol·licitem que s’instal·lin equips de mesurament de temperatura i humitat a totes les destinacions on hi hagi sales, juntament amb els humidificadors, i es deixin de fer servir els pantalons de pinces, en ser conductors de l’electricitat estàtica i afavorint l’aparició de LIPOATRÒFIA CIRCULAR entre els company@s.

Demanem també la instal·lació de plafons led, manteniment dels espais de treball amb la corresponent neteja i desinfecció d’equips de treball compartits, així com fundes de cadira, reposapeus, cadires adaptades als efectius amb problemes cervicals i/o lumbars… Els responsables i administradors policials haurien de deixar de mirar cap a altres bandes i fer la feina per la qual es suposa que han estat designats, i que com deia la campanya de la Generalitat, vetllin per la seguretat: “A la feina, cap risc!”

La problemàtica a Sala Barcelona, tant d’estacionament com de Seguretat Laboral (coneguda com a Sala del Càncer), fa urgent realitzar les mobilitzacions que calguin.
Per tot l’exposat anteriorment, hem adreçat un escrit al Secretario General Técnico Sr. Juan Antonio Puigserver per tal que doni les ordres oportunes per a la millora immediata dels efectius destinats a les sales i que s’apliqui d’una vegada el seu reconeixement com a NIVELL 2.

Us animem a fer-nos arribar les vostres propostes a través dels delegats de l’SME, telefònicament o a través del correu específic mailto:sme@sme-mossos.cat i així poder continuar treballant perquè la vostra veu s’escolti i aconseguim millores per tots!!!

 

Descarrega’t el PDF: DEMANEM MILLORES PER ALS COMPANYS DE SALA JA NI HA PROU DE MENYSTENIR-NOS!!!