El divendres 9 de març del 2018 es va signar en l’àmbit estatal un acord plurianual sobre les condicions laborals dels treballadors de la funció pública que assegura una pujada del 6,1% fix fins al 2020 i del 6,9% per a diferents col·lectius a través de fons addicionals. L’increment salarial arribaria al 8,79% si es compleixen diverses previsions econòmiques, que són el creixement del PIB el 2019 i 2020 i el compliment de dèficit.

 

 

Mitjançant negociació a més, es podrà tornar a negociar i restituir el 100% de les retribucions quan s’està en situació d’incapacitat temporal. Per aconseguir-ho es podrà negociar amb cada Administració un complement retributiu sobre la prestació de la Seguretat Social en matèria d’IT, fins a arribar al 100% de les retribucions que es perceben habitualment, sempre que es justifiqui l’absència mitjançant el corresponent comunicat de baixa o establir catàlegs de contingències.

També mitjançant negociació col·lectiva, es podria arribar a aconseguir que els empleats públics puguin acumular un 5% de la seva jornada anual -amb caràcter recuperable- per a tasques de conciliació destinada a cura de familiars. També el possible establiment d’una jornada contínua especial quan es tenen a càrrec menors o discapacitats.

En aquest acord també es va fixar la taxa de reposició de personal en un 115% anual, fet que permetrà poder fer noves convocatòries d’accés al cos de Mossos d’Esquadra.

Descarrega’t el PDF: ACORD ESTATAL PER LA MILLORA DE LES CONDICIONS DE TREBALL DE L’EMPLEAT PÚBLIC