Cada vegada més, el servei de recepció i seguretat (també anomenat servei de porta) a les comissaries d’arreu del territori s’està convertint en una missió impossible per l’agent que cobreix aquest servei.

Concretament el cas de l’ABP. Horta Guinardó és especialment preocupant, tenint en compte que la seguretat exterior de la comissaria és més aviat escassa. Ens trobem que l’agent de porta, que hauria de tenir com a tasca principal visionar en tot moment les càmeres de vídeo vigilància i vigilar tothom que accedeix a l’interior de l’ABP, té una càrrega sobredimensionada de feina que no li permet de realitzar amb eficàcia totes les tasques que té assignades.

Afegim que actualment a l’ABP Horta, l’agent que cobreix el servei de porta, a més de les tasques abans esmentades, ha d’atendre contínuament el telèfon i ha de fer multitud d’actes que comporten estar fent tasques d’OAC, etc.

El problema encara s’agreuja més amb l’arribada de l’estiu, moment quan augmenta notablement el nombre de turistes que arriben a l’ABP per posar denúncia i a qui, per descongestionar el servei d’OAC, se’ls facilita un formulari que han d’anar omplint a la mateixa recepció. Per desconeixement, en tot moment demanen assessorament a l’agent de porta de com s’ha d’omplir el citat formulari.

Tot l’exposat comporta un greu problema de seguretat a la comissaria. Creiem que aquest problema es podria solucionar de dues maneres: o bé traient càrregues de feina a l’agent de porta, o bé posant dos agents al servei de porta en lloc d’un de sol.

És per aquest motiu que hem adreçat escrit a la Subdirectora de Recursos humans per tal que posin solució a aquest greu problema.

Descarrega’t el PDF: PROBLEMÀTICA SERVEI PORTA ABP. HORTA GUINARDÓ