Les compensacions indemnitzatòries especials per jornades de servei ordinari efectivament treballades de 12 hores o més en cap de setmana, com bé sabeu, deriven de l’acord signat l’agost passat amb l’Administració. Tot i que ja s’haurien d’estar pagant, encara no s’ha començat a pagar degut, segons l’Administració, a problemes informàtics.

Se’ns va informar ahir que aquesta incidència encara no s’ha pogut solucionar per poder fer el pagament i que la setmana vinent ens podran dir si s’ha resolt, o si bé ens plantegen una solució diferent per fer l’abonament d’aquestes indemnitzacions.

En qualsevol cas, la setmana vinent us informarem més àmpliament sobre aquest assumpte.

Descarrega’t el PDF: COMPENSACIÓ TREBALL 12 O MÉS HORES EN CAP DE SETMANA