A la reunió assisteixen el cap de la RPCT, cap d’administració i representants sindicals.

Des de fa aproximadament un mes, ABP Valls s’ha encarregat del trasllat dels menors MENA’s des de l’OAM de BCN fins al CRAE del Pla de Santa Maria. Això ha fet que augmentés considerablement la feina per als agents d’USC evidenciant encara més la manca d’efectius: fets delictius relacionats amb els menors que hi ha allotjats; aldarulls al centre, recerca i tramitació de la documentació dels fugits de centre; evidenciant encara més la manca d’efectius en una comarca rural, amb força dispersió de població i extensió territorial, que esdevindrà insostenible quan arribin el Pla Minerva, els Jocs del Mediterrani, etc.

Per tot això ens preguntem, tot i que el CME s’ha compromès a fer aquests serveis, els trasllats no els hauria de fer la DGAIA que disposa de vehicles i personal per a realitzar-los? O bé, no s’hauria de crear una unitat per a realitzar aquestes tasques dotada d’un vehicle no logotipat, per a no realitzar els trasllats amb vehicles amb mampara?

Existeix un protocol signat entre els Departaments d’Interior i Benestar Social (que és el que es fa càrrec dels menors MENA) per actuar de forma conjunta. Per això la Fiscalia fa les ordres ordenant el trasllat del menor MENA amb protecció i no queda una altra opció que fer el trasllat per part del CME. Però ens asseguren que els incidents registrats en relació al centre de menors s’avaluen a una Comissió prevista en el mateix protocol amb vista a modificar-lo quan es detectin problemàtiques concretes.

Per part de l’SME es traslladarà aquesta problemàtica a la Direcció General de la Policia per a poder donar una resposta centralitzada, atenent al fet que el protocol està signat a escala departamental.

– En reunions anteriors ja vam parlar sobre la seguretat del perímetre de l’ABP Alt Camp Conca de Barberà. Ens preguntem si s’ha fet alguna gestió en relació a l’accés de vehicles particulars a la casa abandonada que hi ha al costat i que permet entrar al perímetre de l’ABP.

El Cap de la RPCT ens comenta que els terrenys pertanyen a l’Ajuntament de Valls, però que intentarà posar-se en contacte amb l’alcalde per veure si es pot trobar alguna solució.

Està prevista la reposició del parany pel Sector de Trànsit de Montblanc?

A dia d’avui ja s’ha fet la reposició del parany i en disposen de dos.

– A l’ABP Tarragonès, és possible habilitar places d’aparcament exclusives per al CME des del Pi fins a la intersecció?

El Cap de la RPCT ens diu que atenent que la competència sobre places d’aparcament correspon a l’Ajuntament de Tarragona, traslladarà la petició a veure què es pot fer.

En diverses ocasions la valisa que fa el recorregut de l’ABP Baix Camp a l’ABP Tarragonès ha patit diversos retards, perjudicant els agents implicats en les seves gestions, es pot revisar el procediment corresponent a la valisa afectada per detectar on es produeixen els retards?

El Cap d’Administració ens diu que ni el procediment ni el recorregut de la valisa es poden modificar. Aquest servei depèn dels Serveis Centrals i no està a les seves mans modificar-ho.

Últimament hem tingut diversos casos en els quals s’envia agents del CME a fer actuacions amb gossos abandonats, sense tenir ni les eines ni les actuacions per a realitzar-les, resultant ferit algun agent. Què podem fer per solucionar aquesta situació?

Aquesta problemàtica existeix també a altres regions policials i, per això, des de l’Àrea Central de Medi Ambient s’està elaborant un protocol d’actuació amb animals domèstics. Per part del Cap de la Regió de Camp de Tarragona, ens va expressar que en qualsevol actuació on només es pugui procedir amb les eines que tenim a l’abast i aquestes no siguin suficients, els agents no han de posar en risc la seva integritat física.

ALTRES TEMES TRACTATS A LA REUNIÓ

El concurs dels blocs de formigó i pilones per augmentar la seguretat de les comissaries finalitza el setembre del 2018. A partir d’aquesta data ja es disposarà d’una empresa adjudicatària que proporcioni els blocs de formigó i les pilones i la seguretat de les comissaries quedarà incrementada.

El Cap d’Administració ens informa que tenen previst el 2019 dur a terme el condicionament de l’oficina de Mallafré: vestuaris de dones, condicionament d’espais, accés principal, etc.

Els fulls d’hores no s’estan imprimint perquè el Servei de Recursos Humans de la DGP no ha donat les pautes d’imputació del Dispositiu Àgora. Imprimir uns fulls incorrectes o que s’haguessin de modificar donaria peu a confusió. Resten pendents de rebre indicacions al respecte.

El Cap de la Regió ens informa que estudiarà la proposta d’instal·lar armes a les custòdies dels Jutjats.

Respecte del Pla d’Estiu a la RPCT està previst un increment de 2 efectius respecte els rebuts l’any passat. Per tant, com agents d’estiu es destinaran 16 agents a Salou, 7 a Cambrils, 5 a Tarragona i 2 al Vendrell.

La reposició de vehicles està prevista en 2 fases. La primera està prevista dur-la a terme a finals d’any com a molt tard, prioritzant els de trànsit.

La pròxima reunió tindrà lloc el 13 de juliol a les 11.00 hores.

 

Descarrega’t el PDF: REUNIÓ DELS REPRESENTANTS SINDICALS AMB ELS CAPS REGIÓ POLICIAL CAMP DE TARRAGONA 12 D’ABRIL 2018