PRESENTEN PUNTS PER TRACTAR I ASSISTEIXEN A LA REUNIÓ ELS SINDICATS SAP, USPAC I NOSALTRES, SME. ELS PUNTS PRESENTATS PER AQUEST SINDICAT, MAJORITÀRIAMENT JA VAN SER TRACTATS EN ANTERIOR REUNIÓ REGIONAL SENSE OBSERVACIÓ DE MILLORA I EN ELS QUALS TORNEM A FER INCÍS. SÓN ELS SEGÜENTS:

 • NOMBRE AGENTS SENSE ARMILLES I FUNDES A LA RPP.

Al gener ENCARA hi havia agents sense armilles. Concretament ens informaven que eren 6 agents (4 SRCO, 1 Tàrrega, 1 ARRO). La previsió era que entre febrer i març arribessin.

A la celebració d’aquesta reunió a l’abril, continua havent-hi 6 agents sense armilles de protecció.

Respecte a la distribució de fundes si se n’han continuat lliurant, i queden 12 agents pendents de què se’ls atorgui la seva funda.

 • SITUACIÓ ACTUAL DEL PLA DE SEGURETAT DEPENDÈNCIES SEGURETAT COMISSARIES RPP. (Comissaries sense codificador d’accés a pàrquing, Angles morts que no permeten visualitzacions…) Exposem exemples. Sol·licitem Informació i novetats d’última visita de Subsòl a dependències Balaguer.

Exposen que en el seu dia es va elevar informe a la Comissió Tècnica d’Investigació i Autoprotecció. De moment, no hi ha novetats al respecte tot i que el Pla està aprovat i a l’espera que es comenci amb les actuacions previstes.

En primer termini es col·locarà pilones en les dependències que no en disposen i es millorarà el sistema de videovigilància en totes les comissaries.

A excepció de Balaguer, totes les comissaries de la RPP passaran a tenir sistemes de codificació en els accessos.

Referent a la visita de Subsòl a Balaguer, ens manifesten no tenir encara l’informe.

Des de l’SME els informem d’una irregularitat que tenim constància van detectar. Davant la irregularitat explicada diuen no tenir-ne constància. Estarem a l’espera de l’informe de subsòl, i possibles posteriors recomanacions a seguir.

 • CONTINUEM AMB EL PROBLEMA PER TRASLLATS DE MENORS DE BARCELONA. POSSIBLE RECERCA DE SOLUCIONS. Les principals afectacions es produeixen a Les Borges i Mollerussa.

Reconeixen que el problema continua existint. La possible previsió és que donat la revisió de protocols que es va trametre, el mes vinent aquests trasllats ja es facin en origen i siguin indicatius de la demarcació del lloc inicial on es troba el menor, els qui efectuïn el trasllat.

Informen també del proper tancament del centre de Juneda, fet que aleshores, ja no generarà trasllats en aquest indret.

 • PLANIFICACIONS TORN NIT TRÀNSIT. MOLT HABITUAL UNA ÚNICA PATRULLA A LLEIDA I UNA A TÀRREGA. REALITZACIÓ DE CONTROLS A ZONA TÀRREGA O LLEIDA DEIXANT UN DELS DOS SECTORS DESCOBERTS Exposem que l’empitjorament de la situació i l’increment de malestar és evident.

Aquesta planificació afecta a la vegada als efectius d’USC que veuen com els toca fer-se càrrec de més nombre d’accidents en estar la patrulla de trànsit, a vegades fora de sector i lluny. Manifestem que aquestes actuacions comporten un pitjor servei als accidentats.

 

RESUMINT: La resposta donada continua sent que s’unifiquin controls perquè una sola patrulla no els pot fer. D’aquí que sigui com sigui s’han d’ajuntar patrulles per poder fer aquests controls.

Novament, des de l’SME se’ls informa que és una mostra més de moltes de no “saber cuidar” als efectius que continuen fent nits i que per més inri, s’innova en planificacions que no fan més que castigar. Sigui l’efectiu de Tàrrega o el de Lleida se l’obliga a fer un desplaçament fora del seu sector amb un significatiu increment de quilòmetres, i per tant, de riscos. O sigui, res a veure amb algunes de les campanyes i indicacions del SCT que atenent al torn de treball, perfectament es poden produir.

Afirmem doncs, que l’estadística de què se segueixen fent controls sembla que sigui l’únic que preocupa. Per contra, l’increment de temps de resposta davant d’actuacions referents al trànsit en el sector descobert no importa.

En respecte al possible pitjor servei als accidentats, va resultar curiós l’intent de donar a entreveure que SME en el trasllat d’aquest punt posàvem en dubte els coneixements dels companys d’USC. TOT EL CONTRARI! En massa ocasions SORT D’USC!

Val a recordar donat que sembla que hi ha persones no ho volen saber, que en els accidents, les companyies asseguradores paguen un import econòmic establert per poder disposar del full d’accident de trànsit que han confeccionat els mossos d’esquadra.

Quan aquest full d’accident és confeccionat per agents de trànsit, a posteriori és introduït en un programa informàtic amb captació de dades tant de persones, com de vehicles; S’efectua una exposició de l’accident a l’ordinador i a banda si adjunta un croquis i una sèrie de fotografies.

És evident, que les asseguradores, pagar per pagar, deuen preferir un informe extens d’aquest tipus i no un realitzat a ma alçada amb un simple paper escrit a mà a banda i banda. Suposem que els accidentats també deuen preferir aquest tipus d’informe més extens i amb més preceptes.

És aquí on parlem de pitjor servei! Parlem de mitjans, parlem de recursos logístics, parlem d’especialitzar, parlem d’aquella imatge que sovint tant els agrada parlar.

Als companys d’USC el que cal és agrair-los el notori esforç, sacrifici i implicació que fan aquests efectius donant suport als accidents, inclús fent-se càrrec sovint dels mateixos, però val a recordar, que com a agents d’USC ja han de fer front a infinitat de tasques.

 

 • LABORATORI CIENTÍFICA. FI OBRES I POSADA EN FUNCIONAMENT.

Les obres a priori estarien finalitzades. Faltaria efectuar unes comprovacions de volums d’aire i depèn de què surti, és possible que es produeixi alguna modificació. Per tant, no poden garantir encara una data de fi d’obres i posada en funcionament.

 • SITUACIÓ REVISIONS EN ELS CONDUCTES AIRE DE LES COMISSARIES DE LA RPP. (Especial menció Comissaria Balaguer)

Constantment es duen a terme tasques de revisió a les diferents comissaries i no tenen constància a hores d’ara d’alguna possible incidència existent. Des d’administració manifesten que prenen nota i revisaran possibles incidències exposades.

 • CANVI HORARI USC A PARTIR 2 JULIOL. Possibles qüestions o novetats

El canvi segueix endavant tal com es va anunciar. No hi ha novetats al respecte. A l’inici de la reunió es va exposar que la decisió havia estat tirada endavant pels caps regionals i no es tractava d’una decisió engegada únicament pel Sots-cap de la regió. Qüestió aquesta última suposem donada a causa d’alguns atacs centrats en el que algun sindicat considerava decisió única del Sots-cap de la Regió.

 • EFECTIUS NITS CLARAMENT “CASTIGATS”

Són canviats a escamots que tenen manca agents en aquest torn. Greu dificultat, per no dir impossibilitat de concessió de permisos en nit, sobretot cap setmana.

Revertir aquest “càstig amb incentius diversos”

Diuen que “hi ha el que hi ha”. Són coneixedors de la problemàtica però manifesten no poder fer res al respecte. Des de l’SME exposem el tema de possibles opcions amb incentius, tipus coeficients, no denegació permisos, etc., però malauradament no apreciem una voluntat de millora. Exposen que el fet de passar a gent amb coeficients està descartada a no ser que sigui un fet molt necessari.

AFIRMEM doncs, que seguim igual. Els efectius que fan nits, estan castigats!

Aquest punt el podem perfectament lligar quan a preguntar d’un altre sindicat van dir, que al Gener i Febrer de 2018, de 120 permisos d’AP demanats, 118 havien estat concedits. Evidentment, unes dades estadístiques que no defineixen la realitat actual. Us emplacem a tots aquells que feu nits en dissabtes, vigílies i similars, us demaneu AP (que us serà denegat) per revertir i canviar aquesta “enganyifa” que fa massa temps que dura.

 

TRÀNSIT

 

CAL DOTAR DE MÉS IMPORTÀNCIA A LA TASCA DE REALITZACIÓ DELS INFORMES ACCIDENTS I MENYS ALS CONTROLS. Detriment constant en la tasca d’executar els informes d’accidents de trànsit siguin lleus (ATENEA) siguin greus (ATESTATS). Motius: Alentiment en la realització i/o finalització de l’informe; Gestions importants de l’accident que no es poden realitzar;… DEGRADACIÓ de l’especialitat.

El sots-cap de la RPP manifesta que la realització i donar preferència als controls, respon a criteris operatius, i que els controls són molt importants. Resulta peculiar i característic sentir que com a resposta et diguin que aquest no és el lloc per discutir-ho.

Des d’aquest sindicat manifestem estupefacció i sorpresa, i responem i debatem argumentant que quin millor lloc hi ha, que debatre problemes laborals en una reunió amb representants sindicals.

Exposem amb tot detall la poca prioritat que es dóna des de fa massa anys a la confecció dels accidents, amb el desgast anímic i professional que això genera als professionals de l’especialització de trànsit. No obstant això, es denota clarament que l’exposició donada no els importa i ho argumenten dient que la cosa funciona i no hi ha hagut queixes.

Tots aquells companys que esteu a trànsit, sabeu perfectament la realitat i la dificultat que hi ha en poder realitzar una confecció d’informes d’accidents com Déu mana!

 • ES CONTINUA AMB MATERIAL OBSOLET I QUE NO FUNCIONA (PDA’s, bateries llanternes…)

Segueixen sense haver noves PDA’s i sense funcionar les que hi ha, vehicles amb escassetat de material, falten etilòmetres, falten cons, les llanternes no aguanten, etc… Manifesten que el dia 16 de març va haver-hi una reunió amb la Directora del SCT en la qual es va demanar material. Exposen que això depèn del SCT.

 

INVESTIGACIÓ

 

 • VEHICLES INVESTIGACIÓ. CALDRIA ANUL·LACIÓ LLUMS DE DIA.

Manifesten no tenir queixes i que els cotxes estan, tal com venien. Se’ls informa que en altres demarcacions, en aquests tipus de vehicles corresponents a aquestes unitats, se’ls ha anul·lat aquesta il·luminació de dia atenent a les peculiaritats significatives del treball. Afirmen que no hi ha la previsió d’anul·lar aquest enllumenat.

 • BALAGUER: TEMA RESTITUCIÓ VEHICLE SINISTRAT.

En són coneixedors i informen que el renting no el reposa. Informen que per posar-lo a Balaguer, l’haurien de treure d’un altre lloc, i aquest fet no és possible ara per ara.

 • NO DISPOSEN D’ORDINADOR PORTÀTIL PER EDICIÓ D’IMATGE NI DE VALISA DE SEGUIMENT.

Manifesten que a les UI ningú en té, ni està previst que en tinguin. Respecte a les valises de seguiment exposen que són centralitzades i que a priori vénen establertes de manera centralitzada. Se’ls exposa que com a regió que són, poden fer de més i de menys en l’assignació de certs tipus de materials, i que es tracta d’una qüestió de voluntat.

 • DISPOSITIU MINERVA

Tot i que aquest punt no es trobava inclòs en els punts presentats, donada la recent incorporació del dispositiu, en donem trasllat al Sots-cap de la RPP. Aquest exposa que el dispositiu durarà si no hi ha canvis, del 4 abril al 22 de maig, i que en alguns llocs hi haurà una dotació fixa i en altres serà patrullatge itinerant, sense entrar més en detalls de la greu afectació que preveiem significarà aquest dispositiu pel que fa a efectius.

 

RESUMINT! Altra reunió regional amb multitud de mancances que segueixen i es perllonguen amb el temps i sense percepció de voluntat que puguin ser arreglades, sobretot, totes aquelles que fan referència a dinàmiques i qüestions policials.

 

Descarrega’t el PDF: REUNIÓ REGIONAL RPP 4 D’ABRIL DE 2018