Presenten aportacions a la reunió representants els sindicats Cat, Sap, Uspac i nosaltres, SME. Per la nostra part, concretament aquests són els punts que exposem a la reunió regional. Malauradament, parlem majoritàriament, de punts debatuts en una reunió i altra sense observació de millora. Alguns d’ells posats en coneixement i tractats també en altres òrgans competents del departament.

ACTUALITAT EFECTIUS RPPO. MANCA EFECTIUS (Recerca de possibles solucions temporals) (Possibles oferiments voluntaris de places entre comissaries de la mateixa regió en cas que alguna destinació estigui considerablement per sota dels efectius marcats)

En la cobertura d’aquest 2018, la RPPO perd 4 efectius respecte el 2017. Al llarg del 2017, el cos ha tingut una pèrdua de 140 mossos. Aquest 2018, el nombre d’efectius que presten servei depenent de la Regió és de 315. Totes les comissaries de la regió van faltades d’efectius, motiu pel qual, no hi ha la possibilitat de possibles oferiments entre comissaries de la mateixa regió. Respecte a l’opció temporal de poder oferir hores remunerades, només es produeix en períodes d’hivern en dispositius POEA a les pistes d’esquí, i no té cabuda en cap altra situació.

• DISPOSITIU ÀGORA: PAUTES I CRITERIS DINS LA REGIÓ/ TOTES LES COMISSARIES RPPO HAN UTILITZAT EL MATEIX CRITERI (QUÈ HA FET CADA COMISSARIA DE LA RPPO?).

La principal queixa que es trasllada és la manca d’informació i el retard que ha existit amb el referent a l’Àgora. El criteri utilitzat ha estat igual per la regió amb el trasllat a cada comissaria de les corresponents graelles enviades per la Prefectura. El mateix dia 12 d’abril es van enviar omplertes amb efectius que volien cobrar o imputar hores. Respecte a quan i com es tancarà la corresponent imputació, estan a l’espera de resposta de la DGP.

• LLIURAMENT ARMILLES (efectius sense armilles adequades per erronis amidaments) Passa el temps i continuem igual!

Fem esment d’algun cas on s’han fet Notes Informatives pel mal amidament i per tant, mala assignació de talla a la persona i on des del mateix sindicat hem insistit en múltiples i diverses reunions en diferents òrgans, amb correus interns, etc. Esmenten que en són conscients, que les persones en aquesta situació són quatre, i que estan a l’espera de l’arribada d’aquestes armilles.

• NOU INCÍS NECESSITAT DE MILLORAR / AMPLIAR UNIFORMITAT D’HIVERN. Un any més, els mossos han realitzat el seu treball amb una uniformitat deficient per a les destinacions gèlides com el Pirineu. No podem dir el mateix de l’Administració.

Fem incís que ja sabem que s’ha peticionat en altres reunions regionals i en altres òrgans de representació. Des de l’SME, igual que la resta de sindicats, en diverses ocasions hem reiterat la necessitat de millorar, ampliar i reforçar la uniformitat en aquests territoris. Mentrestant això no arriba, els efectius segueixen donant el millor d’ells mateixos, mentre tots veiem com l’Administració en general no fa bé la seva feina. Exposen ser conscients d’aquest fet i que des de la RPPO s’envien informes de temperatures amb les necessitats regionals.

• SEGURETAT ACCESSOS COMISSARIES. Explicació de possibles canvis i previsió d’inici dels treballs.

En anteriors reunions, se’ns informava que hi havia fet un pla de seguretat de totes les comissaries i hi havia creada la comissió regional de seguretat que elevava a la Comissió Tècnica de Seguretat les qüestions a tenir presents. Actualment, ens informen dels canvis previstos. El més imminent d’aquests canvis serà la substitució de les càmeres i il·luminacions exteriors de totes les dependències regionals. Altres canvis que es realitzaran seran la instal·lació de pilones i el control d’accessos.

• HORES EXTRES EFECTIUS QUE TREBALLEN A LA RPPO. Situació tema Vielha, entre RPPO i CSUCOT, encara estem a l’espera de resposta.

Entre uns i altres sembla que no han trobat resposta a la petició que des de l’SME els vam fer arribar en el seu dia, de moment seguim a l’espera que des de CSUCOT i RPPO donin trasllat de la seva decisió.

• ASSIGNACIÓ EFECTIUS RPPO QUE PODRAN FER ÚS DE LA TÀSER.

En l’última reunió regional de la RPPO se’ns va informar que ho farien els respectius caps de torn. En aquesta reunió se’ns informa que l’han fet 87 efectius entre els quals també hi ha agents que a vegades assumeixen la figura de responsable.

• OAC PUIGCERDÀ. No s’ha solucionat el tema de la pudor de Marihuana.

Encara que aquests dipòsits siguin provisionals, manifestem que aquesta reclamació no és nova i en anteriors reunions també es va exposar. Diuen prendre nota sobre l’assumpte, i que intentaran trobar una solució al respecte per evitar aquest tipus d’olors.

 

En l’última reunió, amb l’objectiu d’intentar garantir la transparència en aquestes reunions vàrem presentar també aquests dos punts que no van ser aprovats per la negativa d’Uspac. En aquesta ocasió, tal com havíem pretès l’última vegada, ho tornàvem a presentar. Malauradament, no va poder ser tractat en haver hagut de marxar abans de l’acabament de la reunió el delegat del Sap.

 

– POSSIBILITAT DE DISPOSAR DELS PUNTS PRESENTATS PER PART DE LES ORGANITZACIONS SINDICALS EN AQUESTA REUNIÓ UNA VEGADA ACABADA.

 

PER PRÒXIMES REUNIONS REGIONALS, PODER OBTENIR PRÈVIAMENT ELS PUNTS APORTATS PER CADA SINDICAT.

 

Per acabar, i donada la importància que té, en la reunió ens afegíem a altre punt aportat per altre sindicat i el qual en altres reunions ja havia estat debatut per l’SME i pel qual seguim lluitant. Parlem de:

• Indemnitzacions per raó de servei. (Parlem de dietes al Pirineu)

En reunió regional de 28 d’abril de 2016, el delegat de l’SME, com a representant de la Tri-sindical exposava la POSSIBILITAT QUE DES DEL CAP DE LA RPPO ES PETICIONÉS el reintegrament de dieta (1/2 o sencera segons convingui) pels efectius que, tot i dins de la Regió, a causa de la dificultat territorial, els pertoqui exercir la seva tasca puntual fora del seu àmbit habitual de treball. (Aquesta petició reforçaria la demanda sindical ja feta en reiterades ocasions)

El cap de la RPPO informava que per aquests temes ja hi ha altres òrgans i també hi som els sindicats. A banda de mostrar-li la petició feta en el seu dia, li argumentàvem els problemes concrets referents en aquest aspecte en la RPPO (ports de muntanya, llunyania, climatologia…) Taxativament, el cap de la RPPO manifestava que no es faria res des de la RPPO.

En una altra reunió regional, en aquest cas d’1 de març de 2017, l’SME insistia novament en aquest punt: NOVA INSISTÈNCIA EN QUÈ DES DE RPPO S’INFORMI DE LA CONVENIÈNCIA DE REINTEGRAMENT DE DIETA (1/2 o sencera segons pertoqui) pels efectius que tot i dins de la Regió, a causa de la dificultat territorial els pertoqui exercir la seva tasca puntual fora del seu àmbit habitual de treball. Per exemple: ARRO, URPA, Informació, que per feina de La Seu els toqui anar a Vielha, Tremp o altres...

En aquesta ocasió ens manifestaven que des de RPPO havien donat trasllat verbal d’aquest fet a òrgans superiors, i que no podien fer res més.

SME no ens cansàvem d’incidir en aquest punt, i en aquest aspecte es va adreçar petició al Director General de Policia (Veure Comunicat web SME 28/02/2017: Indemnitzacions raó de servei RPPO) així com altres diferents peticions efectuades en diferents reunions.

Malauradament avui dia, tot i ser una reclamació més que lògica, no s’ha aconseguit que s’estableixin unes indemnitzacions que serien més que justes. Caldrà continuar treballant i insistint fins a arribar a la consecució d’aquestes indemnitzacions, i des de l’SME, així ho seguirem fent.

RESUMINT! Una altra regió policial més, amb la realització d’una reunió regional on s’exposen nombroses mancances que segueixen i es perllonguen amb el temps i sense percepció de voluntat que puguin ser arreglades, sobretot totes aquelles que fan referència a dinàmiques i qüestions policials.

Sempre Mossos Esquadra

Descarrega’t el PDF: REUNIÓ REGIONAL RPPO 13 D’ABRIL DE 2018