El dia 10 d’abril, en el Consell de la Policia, l’Administració ens va informar que s’havia creat un grup de treball que estava treballant per eliminar l’actual quadrant Q10 de trànsit i implantar un nou quadrant horari que seria pròxim a l’actual Q5 de les unitats de seguretat ciutadana. També se’ns va informar que la feina d’aquest grup de treball ja estava força avançada i que s’intentaria no allargar massa l’aplicació del canvi.

Aquest canvi de quadrant horari suposarà una variació substancial en les condicions de treball dels agents que presten servei en aquesta especialitat i per tant, també comportarà una modificació important en la conciliació de la vida laboral amb la familiar.

És per aquest motiu que des de l’SME hem demanat a l’Administració mitjançant escrit registrat que ara que ja tenen força avançada la feina d’aquest grup de treball, donin l’oportunitat als sindicats de poder-se incorporar en aquest grup de treball a fi i efecte de poder fer les nostres consideracions i aportacions sobre la feina que ja ha fet aquest grup de treball.

Els sindicats representem els agents que estaran afectats per aquest canvi de quadrant i sabem de primera mà les necessitats que tenen tant ells com la mateixa especialitat. Per tant, creiem que totes les nostres aportacions i consideracions no faran més que sumar per un bon funcionament de l’especialitat i per la millora de les condicions de treball.

 

Descarrega’t el PDF: SME DEMANA PARTICIPAR AL GRUP DE TREBALL PEL CANVI QUADRANT Q10 TRÀNSIT