El passat mes de Març de 2018 es va reunir per segona vegada la comissió de l’especialitat d’investigació, a la qual varen assistir la majoria de sindicats amb els representants de l’Administració. Diem la majoria de sindicats, ja que USPAC i SIGME no van assistir a la convocatòria. Potser els vots dels treballadors als quals representen no són prou significatius; seguirem sense ells, per descomptat, demanant millores i representant a tot el col·lectiu, i tant ens hagin votat o no, portarem la seva veu a totes les reunions on ens convoquin.

Ens van donar els números de persones SENSE LA FORMACIÓ ESPECÍFICA per romandre a l’especialitat i que actualment ocupen places a la família professional d’investigació; tot i no ser alarmants com anys anteriors, encara són preocupants, tot i l’esforç que ha fet l’Administració en els últims anys, des de l’SME creiem que ja portem massa (en concret 12 anys, des de l’aprovació del Pla de Carrera professional) sense que l’Administració hi posi solució.

NO ES DE REBUT QUE HI HAGI MÉS DE 240 COMPANYS OCUPANT PLAÇA A UNITATS D’INVESTIGACIÓ BÀSICA SENSE LA FORMACIÓ ESPECÍFICA I GAIREBÉ 100 A INVESTIGACIÓ AVANÇADA. N’estàs segur que ho cobres?, consulta la teva nòmina el complement ESPECÍFIC!

QUANTS DINERS S’ESTALVIA LA DGP AMB AIXÒ? SEGONS ELS NOSTRES CÀLCULS, +/- DE 640.000€* cada any!

*CÀLCUL REALITZAT AMB MOSS@ NIVELL 1 1408,91€, NIVELL 2 1510,69€ I NIVELL 3 A 1616,82€ per 14 pagues.

DES DE L’SME FEM EL SEGÜENT ANÀLISI DE LA SITUACIÓ ACTUAL EN L’ÀMBIT DE LES FORMES D’OCUPACIÓ:

Com Administració Pública, no es respecten els principis d’antiguitat, mèrits i capacitat que haurien de prevaldre en tota oferta pública de treball.

Tots aquests treballadors que ocupen places de família professional d’especialitat no haurien de poder fer tasques de POLICIA JUDICIAL pròpiament dites, ni guàrdies nocturnes, en cap de setmana ni regionals, i en el cas de fer-les, sempre com a secretaris o per a ser binomi necessari en l’estat d’alerta actual fins que no es dimensionin les Unitats a les necessitats REALS DE CÀRREGUES DE FEINA I FUNCIONS ASSIGNADES.

La realitat és que MOLTS D’AQUESTS COMPANYS ESTAN DESENVOLUPANT TASQUES QUE NO ELS HI PERTOQUEN: l’Administració s’estalvia uns diners d’especialitat i dotació econòmica amb els companys que efectuen sols els serveis i que per la seva temporalitat, NO MOSTREN IMPEDIMENT EN REALITZAR AQUESTES FUNCIONS QUE NO ELS HI PERTOQUEN I DE FORMA UNIPERSONAL.

El problema principal no és la inseguretat jurídica en la qual es troben aquests treballadors i que pot ocasionar responsabilitats judicials, és la inseguretat personal que admeten i poden causar pel fet de realitzar el servei de forma UNIPERSONAL. Els comandaments de les Unitats i responsables de les Àrees, Regions o Comissaries Generals en molts casos, no fan tot el possible per evitar aquestes males praxis, havent-se instaurat un costum molt perillós i que des de l’SME fa temps que denunciem i toca posar en relleu DAVANT LA MANCA DE CONCURS ACTUAL I LES MÚLTIPLES IRREGULARITATS QUE ES PORTEN A TERME.

Què ens afecta, tot plegat, que hi hagi companys que ocupen aquestes places SENSE LA FORMACIÓ NECESSÀRIA?

Doncs que per demanar VACANCES, AP’s I HORES ACUMULADES, necessitem tenir uns serveis mínims a les UNITATS AMB PERSONAL QUE SÍ ESTIGUI HABILITAT. Que no saps per què et deneguen els permisos? Per manca d’efectius o necessitats de servei? DEMANA AL TEU SERVEI QUINS SÓN ELS SERVEIS MÍNIMS DE LA TEVA UNITAT. Aleshores aquests companys sense l’habilitació de Policia Judicial no els hi serveixen, però sí que serveixen per fer guàrdies unipersonals, nocturnes, regionals a un preu més baix, IMPEDINT A ALTRES COMPANYS QUE SÍ HAN OCUPAT PLAÇA DE FORMA DEFINITIVA EN UN LLOC DE L’ESPECIALITAT D’INVESTIGACIÓ, que puguin apropar-se a un destí del seu interès.

PER AIXÒ INSTEM A LA DGP A QUE, entre d’altres:

– REVISIÓ DE LA DT PREP 3269/2016 de Coordinació en l’àmbit de la Investigació de la PGME.

– CREACIÓ DE LA CG DE POLICIA CIENTÍFICA, distinció dels grups de Policia científica i reestructuració de la dependència orgànica-funcional de les unitats d’investigació

– REVISIÓ HORARIS I RATIO DE LES VACANCES 80/20%, DISCRIMINACIÓ EN LA REALITZACIÓ D’HORES EXTRES.

– ESTUDI DE CÀRREGUES DE FEINA, REVISIÓ DEL DIMENSIONAMENT DE LES UNITATS I COMPENSACIÓ DE LES HORES ACUMULADES.

– SERVEIS UNIPERSONALS O MODELS DE TRACTAMENT DE LES GUÀRDIES PRESENCIALS I NO PRESENCIALS.

– CATÀLEG DE LLOCS DE TREBALL DE SEGONA ACTIVITAT per l’especialitat.

Des de l’SME exigim un CONCURS OPOSICIÓ per l’especialitat, que l’ADMINISTRACIÓ faci un esforç i doni un respir a les malmeses UNITATS d’arreu del territori. En el cas que no hi hagi CO aquest any, instem a què a partir de setembre es realitzi un concurs de mobilitat i oferiments transparents per les unitats que així determini la Prefectura.

L’Administració s’ha compromès a presentar un document de treball que contempli les nostres reivindicacions i revisar el model actual de guàrdies en una pròxima reunió de la Comissió d’Investigació per les pròximes setmanes.

SOBRE ELS VALS DE ROBA 2016, la gran oferta en varietat i on-line HA ESTAT UNA FARSA PER PART DE L’ADMINISTRACIÓ!!! A part que aquest any no es pot comprar a l’OUTLET de TONA, la varietat per a les companyes és pèssima, per no dir la utilitat i operativitat de les peces de roba per les funcions assignades. Des de l’SME no entenem per què a altres DEPARTAMENTS de la GENCAT se subministra val en metàl·lic i les Moss@s continuem amb aquest sistema tan poc pràctic, lent i gens eficient. Encara moltes unitats que desenvolupen les seves tasques amb uniformitat de paisà no reben aquest VAL, des de l’SME continuarem lluitant per tal que tots els moss@s que calguin, disposin de VALS DE ROBA!

Ens sorprèn que encara no s’hagin repartit la totalitat de les fundes d’armilles i celebrem que ja s’hagin començat a realitzar els amidaments de les jaquetes d’intervenció discreta (JID) llargament demanades per l’SME. Desitgem que no triguin 4 anys en ser una realitat. Com veieu, ARMILLES, TASER I PAGUES EXTRES s’aconsegueixen al PARLAMENT per part de l’SME, exposant les necessitats als polítics i fent-se ressò els mitjans de comunicació, no pas al CONSELL DE LA POLICIA on les majories no són ben aprofitades des de fa anys.

Us animem a fer-nos arribar les vostres propostes a través dels delegats de l’SME, telefònicament o a través del correu específic investigacio@sme-mossos.cat i així poder continuar treballant perquè la vostra veu s’escolti i aconseguim millores per dignificar la tasca dels integrants de l’especialitat d’investigació del CME!!!

Descarrega’t el PDF: COMISSIÓ INVESTIGACIÓ (II)