Benvolgut afiliat:

Estem segurs que en les últimes setmanes o mesos ha sentit parlar d’un canvi normatiu sobre protecció de dades, que serà plenament efectiu el proper 25 de maig. Aquesta informació és correcta, i afecta a totes les entitats que tracten dades personals, com la nostra.

És per això que, en el ferm propòsit de seguir complint amb les nostres obligacions derivades de les diferents normatives per les que la nostra activitat està regulada;

L’informem del següent:

D’acord amb el que estableix el nou Reglament Europeu 679/2016 de Protecció de Dades o RGPD, plenament aplicable el proper 25 de maig, ens correspon informar sobre com tractem les seves dades personals, en aquest sentit li recordem que;

El responsable del tractament de les seves dades és:

Nom o Raó social: SME

Direcció: C. Aiguablava 55, Barcelona

Telèfon: 933107764

Direcció de correu electrònic: sme@sme-mossos.cat

Les finalitats del tractament de les seves dades són:

  • Donar resposta a sol·licituds d’informació, pressupostos, projectes, dubtes o comentaris sobre els nostres serveis.
  • La prestació dels serveis relacionats amb la nostra activitat.
  • La gestió administrativa i comptable derivada de la finalitat anterior, com ara la facturació, cobraments i pagaments, etc.
  • Possibles comunicacions comercials relacionades amb la nostra activitat (opcional)

La Base legal per al tractament de les seves dades personals és:

Que en la nostra entitat tractem les seves dades amb el seu consentiment exprés des del moment de la recollida dels mateixos i quan vostè els va facilitar, així com sobre la base del compliment d’un contracte de prestació de serveis.

Conservarem les seves dades:

Mentre es mantingui la relació contractual o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals, en concret, almenys 5 anys des de l’última operació relacionada amb el nostre servei.

No cedirem les seves dades a tercers:

Llevat que estiguem obligats per una llei. No obstant això, en base a l’interès legítim i necessari per a la nostra activitat, és possible que alguns dels nostres serveis, necessitin de tasques que han de fer empreses proveïdores externes, com ara empreses de logística, empreses de programari informàtic de gestió, hosting, desenvolupament web i dominis, etc.

Tanmateix és la nostra obligació revisar i triar prestadors de serveis a la nostra entitat que ofereixin les garanties necessàries en matèria de protecció de dades i privacitat. Per a això l’informem que la nostra entitat ha triat entitats que ofereixen les garanties necessàries per protegir els nostres dades personals i els dels nostres clients, per la qual cosa s’han formalitzat contractes de serveis amb clàusules específiques en matèria de protecció de dades i privacitat on es garanteixen unes mesures de seguretat adequades per protegir tota la informació personal a la qual poguessin tenir accés, arribant fins i tot a xifrar o codificar aquesta informació evitant l’accés no autoritzat.

Exercici de Drets de l’Interessat

Pel que fa als drets que li contempla com interessat, el Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD), vostè pot exercir els següents drets:

– Dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals incloses en els nostres fitxers
– Dret a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes,
– Dret a sol·licitar la limitació del tractament en els casos establerts per l’RGPD, en aquest cas, només els conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions.
– Dret a oposar-se al tractament de les dades,
– Dret a la portabilitat de les dades,
– Dret a reclamar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

Per exercitar els seus drets, haurà d’enviar la seva sol·licitud a la nostra entitat, adjuntant a la mateixa còpia del seu DNI, passaport o un altre document equivalent acreditatiu de la seva identitat i, si escau, de la persona que el representi, a través dels següents mitjans:

Email: sme@sme-mossos.cat

Direcció postal: C. Aiguablava 55, Barcelona 08042

Tanmateix, en qualsevol moment pot retirar el consentiment prestat sense que això afecti la licitud del tractament enviant la seva sol·licitud pels mitjans anteriorment indicats, acompanyant a la seva sol·licitud una còpia del seu DNI o document equivalent acreditatiu de la seva identitat. Estem a la seva disposició per a qualsevol aclariment addicional que desitgi fer-nos arribar.

Mentrestant, pot atorgar el seu consentiment exprés per continuar rebent informació, si encara no ho ha fet, omplint el següent formulari:

 

    OMPLE EL FORMULARI PER ACCEPTAR LA NOVA POLÍTICA DE PRIVACITAT

    He llegit i accepto l'Avís de legal i la Política de Privacitat