A dia 23 Maig del 2018 hi ha hagut reunió regional de la RPMS entre l’Administració i les organitzacions sindicals representatives. Aquí us fem un breu resum dels temes que s’han tractat:

FELICITACIONS I MEDALLES 2017: No s’ha reunit la comissió que ha de valorar la concessió de les distincions. Amb concursos oposició en marxa, molts companys podrien tenir més puntuació ara com ara i no saben tan sols si els hi ha concedit. Critiquem la mala gestió que fins i tot amb això l’Administració ha sigut incapaç de ser diligent.

LOTS I ASSIGNACIÓ HORES: La RPMS les gasta totes i no deixa cap sense assignar, així que per períodes, s’aniran oferint, i en cas de disfuncions, ens les feu arribar per poder demanar les explicacions oportunes.

AGENTS RESPONSABLES OAC: Amb la superposició de 30 min, donen per bona la fórmula; aprofundirem per buscar millors compensacions pels agents afectats. Des de l’SME em engegada una campanya pel reconeixement del nivell 2 per efectius d’OAC i SRC, i forçarem que l’Administració es torni a seure a negociar el pla de carrera per USC. Descarrega’t la instància al nostre web!

Manca dades 3G telèfons Caps d’OAC: L’administració ha entès la necessitat i realitzarà els tràmits perquè es puguin tenir dades als terminals mòbils assignats.

FORMACIÓ TASER: Tots els caps de torn, inclosos els de les CD, la realitzaran. La voluntat és tenir 2 persones per escamot formades i habilitades per fer-les servir. No tenen dates de la pròxima edició. Sobre les queixes d’una formació que genera romanent en alguns casos, no és una cosa que des de la RPMS puguin decidir la durada de la formació. Si quan s’implementi us fan realitzar una formació complementària en horari “laboral” ordinari, ens ho feu saber perquè prenguin nota i realitzin una formació adient i dimensionada sense retallar hores.

MATERIAL E INFRAESTRUCTURES:

Amb la Llei de contractació actual, tot s’endarrereix i la manca de pressupostos només fa que perllongar encara més els tràmits i l’adquisició efectiva de material i serveis de manteniments, llargament denunciat per l’SME i que no ens cansarem de demanar una vegada i una altra als estaments on calgui.

CONFORT TÈRMIC: Hi ha una nova empresa de manteniment des del passat 1 de Maig i pel que sembla, s’estan solucionant molts dels problemes que ens heu fet arribar, siguin amb petites actuacions o amb d’altres més importants. Si cal, s’instal·laran pingüins, i aquesta nova empresa farà mesuraments per tal de comprovar on se’ls demani, per buscar solucions on el confort tèrmic sigui un problema. Es continuaran instal·lant vinils o “stores” per rebaixar l’impacte solar.

VEHICLES: l’Administració s’ha vist obligada a comprar en propietat molts vehicles que es tenien en modalitat de renting per tal de poder mantenir operatiu el parc mòbil del CME.

GUIXETES: S’ha demanat si són coneixedors de l’estat actual i que, de forma reiterada, l’SME ho ha elevat al Comitè de Seguretat i Salut Laboral (CSSL) barreja de roba feina i de carrer, entre d’altres. La RPMS, ens informa que els tràmits continuen endavant per millorar les condicions de les mateixes i que en cas que alguna estigui malmesa, exposem casos concrets per la seva substitució.

PANTALONS DE PLUJA: igualment exposat des de l’SME al CSSL, aquesta incorporació vindrà de la mà juntament amb la nova uniformitat –sense dates ni calendari previst tampoc-

ARMERS i ZONES DE CUSTÒDIES JUTJATS: en segons quins jutjats no hi ha armers i el Departament d’Interior busca solucions per tal d’equipar diversos indrets, o amb recursos propis o bé instant a Justícia a fer-ho.

COL·LOCACIÓ CONTAINERS MARÍTIMS PER COMISOS: Han d’arribar 2 més a la RPMS.

INSTAL·LACIÓ PLAFONS LED: Durant tot l’any es continuaran instal·lant plafons LED a diferents destinacions de la RPMS amb la conseqüent millora per la fatiga visual dels treballadors.

PESTANYES TRENCADES BATERIES SEPURA: Segons Administració, els canvis són els adients.

CONTROL DE PLAGUES: males olors, filtracions, manteniments perimetrals i exteriors: ens comenten l’estat de les actuacions dutes a terme i les previstes durant 2018 i inicis del 2019.

SRC: Des del servei d’administració no els hi consten queixes per altes temperatures, els mesuraments realitzats indiquen temperatures correctes dins els paràmetres recomanats.

Cobertura de les comunicacions: no tenen incidències sobre aquest aspecte, tot i que s’ha peticionat a infraestructures i Telecomunicacions que realitzin auditoria per tal de comprovar-ho.

Manca de cables, cadires funcionals: Es demanen i es reposen segons arriben però els temps d’entrega acostumen a ser llargs.

Tancament Sala Hospitalet: no ha ni previsió de fer-se durant aquest any ni dates previstes.

ARRO: S’han licitat la compra de 6050 guants antitall per un valor de 152.460€ sense iva. Sobre el repartiment de doble cranc, s’espera poder repartir càmeres per l’ús del TASER que també faran servir el mateix cranc, i un cop repartits, fer una nova comanda per poder dotar als efectius del doble cranc.

En referència a jaquetes per ARRO, més granotes d’estiu, etc., cal seguir els terminis que marqui el CSSL.

Es comenten diferents disfuncions amb materials, armilles, serveis fora de la RPMS i diverses incidències puntuals.

ESPECIALITAT INVESTIGACIÓ

FUNDES d’ARMILLA I JAQUETA INTERVENCIÓ DISCRETA (JID): no hi ha previsió de repartir fundes d’armilla per l’especialitat (quan ens havien dit que un cop repartides pels diferents serveis uniformats, es repartirien als de paisà). S’han realitzat els amidaments a la RPMS de la JID i la previsió de repartiment seria Novembre 2018.

KIT SALUT PÚBLICA: A instàncies de l’SME, s’ha fet un recompte exhaustiu i totes les Unitats en disposen i el tenen a l’abast, inclús en horari nocturn.

Creació Grups mixtos especialitzats d’efectius d’UI-AIC: tot parat a l’espera de valoració de directrius de la CGIC.

Per motius de discreció, els serveis concrets al territori que us afectin us donarem trasllat amb les visites a les destinacions en persona. No hi ha intenció que es puguin fer hores extres, ni a l’aeroport ni d’altres serveis.

TRÀNSIT

Ens mostren imatges de l’aparcament interior per motos particulars, tal com ens havíeu sol·licitat i que l’SME va traslladar durant l’anterior reunió regional; agraïm la celeritat i bona predisposició dels responsables regionals en escoltar i donar tràmit a les peticions dels treballadors. Aviat es preveu poder ampliar l’aparcament exterior i optimitzar les places interiors.

Comentem breument el malestar que es detecta a les destinacions ART –i resta de serveis i especialitats- amb el Comissari, mostrant la nostra preocupació en la pèrdua d’experiència davant la marxa més que previsible de gran part dels especialistes en Trànsit; per la Regió no és un problema específic a la RPMS, tot i que des de l’SME ens em reunit amb la DIVISIÓ i s’han presentat diverses propostes per tal de millorar les condicions laborals dels company@s, ja sigui amb nous horaris, millor dotació de material, especialització transversal, etc. i capgirar la situació que ja dura massa temps i que mai s’hauria d’haver produït.

ASA

Despatxem assumptes sobre seguretat de les instal·lacions, càrregues de feina pròpies i alienes, problemàtiques específiques i un llarg etcètera. Farem un comunicat a part i agraïm la transparència i sinceritat dels comandaments d’ASA, DTRANS i RPMS en buscar solucions a les peticions que ens feu arribar i que no totes depenen de la DGP. Us animem a fer-nos arribar les vostres propostes a través dels delegats de l’SME, telefònicament o a través del correu específic rpms@sme-mossos.cat i així poder continuar treballant perquè la vostra veu s’escolti i aconseguim millores de les condicions laborals i la tasca dels integrants del CME!!!

 

Descarrega’t el PDF: REUNIÓ RPMS 23 MAIG 2018