A l’SME ens preocupen les enormes diferències que hi ha en matèria de drets socials i laborals entre els diferents cossos policials de l’estat.

És per això que aquesta setmana hem anat a Madrid a adreçar escrits als diferents grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i també personalment al President Mariano Rajoy i al Ministre de l’Interior Juan Ignacio Zoido, en els que els demanem que des del seu grup parlamentari insisteixin perquè:

– S’accelerin els estudis que han de permetre l’aplicació de la jubilació anticipada tal com ja tenen el cos de la Policia Nacional i el de la Guàrdia Civil.

– S’augmenti el pressupost destinat als conceptes d’incentius i productivitat en el cos de Mossos d’Esquadra, ja que actualment aquest pressupost és 20 vegades més gran en el Cos de la Policia Nacional i Guàrdia Civil que el que es destina al cos dels Mossos d’Esquadra.

– Que es destinin pressupostos generals per poder aplicar una segona activitat sense destinació en el Cos dels Mossos d’Esquadra, ja que mentre que el pressupost que es destina per a aquesta fi en el cos de la Policia Nacional i el de la Guàrdia Civil és de 426 milions d’euros anuals, per al cos dels Mossos d’Esquadra NO hi ha pressupost.

– Que es destini pressupost per indemnitzacions de residència, ja que mentre que per al cos de la Policia Nacional i el de la Guàrdia Civil es destinen gairebé 50 milions d’euros per a aquesta comesa, per al cos dels Mossos d’Esquadra no es destina tampoc cap pressupost.

Aquesta és només una mostra de totes les propostes que presentem per tal d’assolir l’equiparació real amb la resta de FCSE. Ens hem ofert a tenir totes les reunions que facin falta amb els diferents grups parlamentaris del Congrés a Madrid per tal d’avançar per assolir aquesta fita.

Esperem que d’aquestes peticions en surtin resultats ben aviat!!

 

Descarrega’t el PDF: SME AL CONGRÉS DEMANANT L’EQUIPARACIÓ REAL AMB LA RESTA DE FCSE