Ahir dijous l’SME s’ha reunit amb l’Administració per tractar diversos temes:

TASER

S’està fent una prova pilot de càmeres a 4 destinacions: Blanes, Figueres, Girona i ARRO RPGI. El software de les càmeres té diversos perfils d’usuari. De moment només s’activaran dos perfils. Un primer perfil (usuari) que podrà veure i traspassar vídeos però que no els podrà ni exportar ni esborrar i un segon perfil (Supervisor 1), que també podrà exportar i esborrar els vídeos.

Aquesta setmana es començaran a lliurar les primeres Taser, per fer-ne també la prova pilot. Aquesta prova pilot finalitzarà el 2 de juliol i aquestes 4 destinacions ja es quedaran amb el material emprat per la prova per fer un ús ordinari.

A partir del 9 de juliol s’inicia el desplegament de la resta de material, però no es lliuraran Taser si no hi ha videocàmera i DEA.

S’ha autoritzat a fer ús de la videocàmera en situacions més àmplies de les inicialment previstes i és que també se’n podrà fer ús en aquells casos que l’agent consideri que l’actuació és susceptible de ser gravada. Totes les gravacions hauran de ser comunicades a la comissió de videovigilància.

Respecte als DEA, Girona ja els té i pel que fa a la resta de territori la previsió és que a Lleida sigui força immediat el lliurament, a la Diputació de Barcelona sigui sobre el 15 de juliol i a Tarragona i a la SGAS sobre la primera setmana d’agost.

A totes les destinacions ja hi ha com a mínim dues persones formades i habilitades per portar i fer ús de la Taser.

Més o menys, el repartiment de Taser es farà de manera que cada ABP en tindrà 1, cada CD també 1, els GEI 3, BRIMO 4, les ARRO entre 1 i 3, depenent de la regió on estiguin. Per exemple, ARRO Barcelona en tindria 3, etc.

PLA ESTIU

De les 87 places de voluntaris que es volien cobrir, se n’han cobert finalment 74. Per tant han quedat 13 places vacants. Les hores d’aquestes 13 places es reconvertiran en hores extres per les ARRO.

Dels 1.804 lots d’hores extres oferts (40.000 hores), s’han cobert 1.723. Per tant queden vacants 81 lots que es reconvertiran en hores extres a gestionar per les mateixes destinacions. Dels 1.296 agents que van demanar lots, 794 agents n’han aconseguit i 502 s’han quedat sense lot. A aquests agents que s’han quedat sense lots se’ls donarà prioritat a l’hora de repartir les hores extres que hi ha disponibles.

S’han donat casos d’agents de mateixos escamots, on alguns tenen molts lots i d’altres cap, però això és degut al criteri establert: que se’ls queda qui té més PGA. I també hi ha casos d’agents de diferents destinacions que, demanant el mateix lot i amb més PGA, els ha passat per davant algú amb menys PGA. Això ha estat degut al fet que tenia preferència l’agent que ocupa voluntàriament la plaça afectada pel lot ofert.

COMPENSACIÓ 8 EUROS TREBALL DE 12 O MÉS HORES EN CAP DE SETMANA

Al llarg del mes de juliol s’intentaran pagar les compensacions meritades des del dia 12 d’agost fins a 31 de gener amb caràcter retroactiu. En el pitjor dels casos el pagament es faria al setembre, si no fos possible realitzar-lo al llarg del juliol. Recordem que la retribució que per retroactivitat tingui origen en l’any 2017, comporta haver de fer una declaració complementària a Hisenda.

Entre setembre i octubre, l’Administració establirà una periodicitat de pagament d’aquestes compensacions, que recordem també, són pagaments que es realitzen al marge de la nòmina, tal com passa amb les indemnitzacions per raó de servei.

Les compensacions que estiguin meritades dins el període d’ÀGORA no es pagaran perquè aquell període segueix bloquejat.

ÀGORA

Tot just ara ja tenen quantificat el volum pressupostari que representa pagar l’ÀGORA i s’ha demanat al Departament una ampliació de pressupost per efectuar aquest pagament. De moment ni tan sols s’han fet les imputacions horàries. En tot cas, NO ES PAGARÀ ABANS DE L’ESTIU i en el millor dels casos podria ser QUE ES PAGUÉS AL SETEMBRE, tot i que l’Administració reconeix que ho veu molt just i que es podria demorar més.

Descarrega’t el PDF: COMISSIÓ TREBALL 21 JUNY 2018