A la Instrucció 7/2015, de 9 de març, sobre l’aplicació dels règims horaris i planificació de la jornada de treball dels membres del CME, es va establir com a horari de referència per les unitats de seguretat ciutadana i sales de comandament el quadrant de 5 setmanes Q5, tornant a la imputació de 8:30h i creant superposició entre torns per tal de realitzar el brífing previ al servei.

En el punt 2.4 d’aquesta instrucció es va establir com a quadrant de referència per l’Àrea Penitenciària el quadrant de 5 setmanes amb reforços Q5R, sense cap raonament, de tal forma que les jornades són de 8 hores, sense existir superposició per la realització del brífing previ al servei.

En el punt 2.5 de la mateixa instrucció i seguint el mateix criteri, es va establir com a quadrant de referència per les Unitats de seguretat ciutadana de l’Àrea Regional de Seguretat d´Edificis i Trasllats i l’Àrea Regional d’Instrucció d’Atestats i Custòdia de Detinguts, el quadrant de referència de 5 setmanes sense superposicions Q5S, de tal forma que les jornades són de 8 hores, sense existir superposició per la realització del brífing previ al servei.

Així mateix ens consta que hi han diverses unitats no contemplades a la Instrucció i que no tenien quadrant de referència i han adoptat un d’aquests quadrants com per exemple l’Oficina d’Atenció al Menor situada a la Ciutat de la Justícia, entre d’altres.

Després de tres anys d’aplicació d’aquesta instrucció s’està produint una disfunció en l’aplicació d’aquests horaris i que esdevé en un greuge pels agents i és el següent: com que que fan torns de 8 hores no hi ha superposició i no es produeix el brífing previ al servei.

L’administració no facilita un canal de comunicació oficial entre comandaments i agents per traslladar les ordres i les novetats diàries, tant de la intranet com dels comunicats interns i ordres dels caps directes, havent de buscar un per un als agents i informar-los per a evitar incomplir ordres.

Hi ha unitats on hi ha un ordinador per 200 agents, com el cas del centre penitenciari Brians, i hi ha agents que per manca d´informació no han pogut apuntar-se a oferiments i convocatòries del Departament.

Per tot el que s’ha exposat, l’SME ha demanat per escrit que s’apliqui a les unitats abans descrites, com es feia abans, el quadrant de referència de 5 setmanes Q5, i per tant, es modifiquin els punts 2.4 i 2.5 de l’esmentada Instrucció.

Descarrega’t el PDF: MODIFICACIÓ HORARIS Q5R I Q5S