Benvolguts responsables del Departament d’Interior i de la Direcció General de la Policia: els treballadors de la DGP fa anys que patim retallades en aspectes econòmics, laborals, manca d’efectius, baixa motivació i des de l’SME fa anys que denunciem les mancances i condicions laborals dels moss@s, per tal de poder tenir unes expectatives laborals dignes.

A canvi rebem una disponibilitat i assumpció de funcions sense contraprestacions econòmiques, càrregues de feina i sobreesforç laboral, ens segueixen maltractant pel que fa al pagament de les pagues extres, impagament de dispositius i acumulació d’hores acumulades sense un sol gest per part seva.

És hora que escoltin als treballadors, per això instem als responsables del Departament i la DGP a:

  • Que instin al Govern que es faci una dotació pressupostària valent i dimensionada per a la DGP.
  • Que convoquin concursos de mobilitat per al personal, tant sigui USC com les diferents especialitats d’Investigació, ARRO i Trànsit.
  • Que es convoquin urgentment el total de places que faltin per tal d’assolir els 18.200 mossos pactats, i en cas contrari, els diners que haurien de percebre aquests treballadors i que la resta suportem la seva feina, es reparteixi com a paga de productivitat.
  • Que es recuperi de manera urgent el FAS i la bufanda de productivitat per als moss@s.
  • Que es paguin de forma urgent el total de les pagues extres 2013 i 2014, o en tot cas, un import no inferior a 250€ mensuals fins al pagament d’aquestes.
  • Que es dimensionin les hores extres i s’actualitzin a un preu digne, i un cop fet, s’eixuguin les bosses d’hores acumulades a preu d’hora extra.
  • Que es permeti el cobrament de 3 dies d’hores d’assumptes personals a preu d’hora extra, de forma voluntària i optativa per part del treballador.
  • Que es realitzi un catàleg formatiu atractiu per als treballadors de la DGP, aplicant una formació de 60 hores bianuals i un cop realitzades, es consolidi un pagament de 30€ mensuals per aquesta assistència a formació.
  • Que es doti pressupostàriament al Departament d’Interior i que els responsables d’Infraestructures actualitzin i mantinguin els llocs de treball on realitzin els treballadors les seves funcions, perquè la situació és greu i en molts indrets la situació és crítica, per climatització, filtracions, temperatures extremes o manteniments nuls.
  • El material obsolet, sigui equips informàtics, vehicles o equipaments de les diferents unitats i serveis centrals del Cos, fa que com a treballadors i amb esperit de voluntat de servei, haguem d’assumir unes condicions precàries i el servei de seguretat pública al ciutadà es ressentirà i no volem que això passi. 29 10?

Us animem a seguir-nos pel canal TELEGRAM de l’SME @smemossos i a fer-nos arribar les vostres propostes a través dels delegats de l’SME, telefònicament o a través del correu específic sme@sme-mossos.cat i així poder continuar treballant perquè la vostra veu s’escolti i aconseguim millores per tots!!!

Descarrega’t el PDF: ENS DEUEN TOT AIXÒ. EL GOVERN TÉ DEURES A FER…