Després de molts anys de feina dels nostres serveis jurídics, per primera vegada S’HA RECONEGUT I PAGAT a un company les seqüeles sofertes en acte de servei derivades de lesions causades per un condemnat mitjançant sentència penal i posteriorment declarat insolvent PER LA VIA ADMINISTRATIVA.

La resta de la quantia a la qual fou condemnada el penat, i que va ser reclamada en via administrativa al Departament d’Interior, ha estat desestimada. Ja hi ha accions judicials en tramitació per aconseguir també el seu reconeixement i pagament.

No importa la quantia que es reclami, l’SME tracta totes les reclamacions de la mateixa forma, i recordeu, el vostre èxit és el nostre èxit i no es tradueix en demanar-vos CAP PERCENTATGE del que finalment aconseguim que us paguin.

Doneu màxima difusió a aquest comunicat per què el màxim nombre de companys i companyes que es troben en aquesta situació puguin ser assessorats!!

Descarrega’t el PDF: RECONEIXEMENT ALS COMPANYS/ES DE LES SEQÜELES SOFERTES EN LA VIA ADMINISTRATIVA DERIVADES DE LESIONS EN ACTE DE SERVEI